Universālais pakalpojums invaliditātes statusa pārbaudei

  • Nosaukums: Universālais pakalpojums invaliditātes statusa pārbaudei
  • Īss apraksts: Šis e-pakalpojums paredzēts valsts un pašvaldību institūcijām, kurām ir spēkā esoši sadarbības ar Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisiju (VDEĀVK) līgumi par personu invaliditātes statusa pārbaudes informācijas sniegšanu VDEĀVK sadarbības partnera institūcijas pārstāvjiem. E-pakalpojums nodrošina iespēju tiešsaistē iegūt informāciju par fizisku personu invaliditātes statusu. Izpildot e-pakalpojumu, nav jāveic apmaksa.
  • Iestāde, kura ir atbildīga par e-pakalpojumu: Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija
  • Īss nosaukums: EP67
  • E-pakalpojuma veids: Sinhrons pakalpojums - lietotājs saņem izpildes rezultātu bez aiztures
  • Identifikators: URN:IVIS:100001:EP-EP67-V1-0
  • Autentifikācija:

    E-pakalpojums atbalsta šādus autentifikācijas veidus:

  • Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu Skatīt instrukciju