1. Lai e-pakalpojums būtu pieejams, nepieciešams autentificēties ar elektroniskā paraksta viedkarti, savas internetbankas vai Mobilā ID autentifikācijas līdzekļiem, uzklikšķinot uz attiecīgās ikonas portāla labās puses panelī. Informācija par autentificēšanos pieejama portāla labās puses panelī, uzklikšķinot uz simbola „?”.

2. Vispārīga informācija par e-pakalpojumu pieejama e-pakalpojumu sarakstā, uzklikšķinot uz pakalpojuma nosaukuma saites.

3. Pēc autentificēšanās lietotājs var uzsākt e-pakalpojumu, uzklikšķinot uz saites "Uzsākt e-pakalpojumu".

4. Uzsākot e-pakalpojumu, ir jāiepazīstas ar e-pakalpojuma lietošanas nosacījumiem un tie jāapstiprina, atzīmējot rūtiņu "Piekrītu e-pakalpojuma lietošanas nosacījumiem", un jāuzklikšķina uz spiedpogas "Tālāk".

5. Pakalpojuma lauki, kas apzīmēti ar sarkanu zvaigznīti, ir aizpildāmi obligāti.

6. 6. Tiek atvērta forma, kurā jānorāda pakalpojuma persona, par kuru vēlaties skatīt informāciju. Lai turpinātu pieprasījumu, klikšķiniet uz spiedpogas „Tālāk”..

7. 7. Tiek atvērta forma „Personas dati VDEĀVK”, kurā attēlota aktuālā informācija, kas attiecināma uz pakalpojumā norādīto personu – aktuālie lēmumi un atzinumi, izsniegtās invalīda apliecības, funkcionālie traucējumi. Pakalpojumā tiek attēloti tikai tie dati, kas ir VDEĀVK rīcībā par attiecīgo personu.

8. Lai detalizētāk apskatītu kādu no lēmumiem, klikšķiniet uz spiedpogas „Skatīt”.

9. Tiek atvērta jauna forma, kurā iespējams apskatīt detalizētāku lēmuma informāciju un lēmuma dokumentu, klikšķinot uz hipersaites „Lejuplādēt lēmumu”. Lejuplādēšanai pieejama tikai uz e-pakalpojuma izmantošanas brīdi aktuālās lēmuma dokumenta versija.

10. Lai atgrieztos uz saraksta formu, klikšķiniet uz spiedpogas „Atpakaļ”.

11. Ja vēlaties atkārtot e-pakalpojumu par kādu citu personu, kurai esat aizbildnis, aizgādnis vai vecāks, klikšķiniet uz spiedpogas „Atpakaļ uz iepriekšējo soli” un norādiet pakalpojuma personu.

12. 12. Formas „Personas dati VDEĀVK” sadaļā „Kontaktinformācija” norādiet veidu, kādā vēlaties tikt informēts par lēmuma termiņa izbeigšanos un/vai invalīda apliecības derīguma termiņa beigu tuvošanos. Lai saglabātu norādītos uzstādījumus, noklikšķiniet uz spiedpogas „Saglabāt kontaktinformāciju”.

13. Lai beigtu darbu ar e-pakalpojumu, klikšķiniet uz spiedpogas „Beigt e-pakalpojumu”.

14. Par e-pakalpojumā konstatētajām problēmām, kļūdām un nepilnībām iespējams ziņot, aizpildot kļūdas pieteikuma formu, kas pieejama pakalpojuma rezultāta formas apakšējā daļā, noklikšķinot uz saites „Lai pieteiktu kļūdu vai nepilnību, nospiediet šeit”. Informācija par pieteikuma apstrādes virzību tiks sūtīta uz Jūsu kļūdas pieteikumā norādīto e-pasta adresi.