1. Lai e-pakalpojums būtu pieejams, nepieciešams autentificēties ar elektroniskā paraksta viedkarti, savas internetbankas vai Mobilā ID autentifikācijas līdzekļiem, uzklikšķinot uz attiecīgās ikonas portāla labās puses panelī. Informācija par autentificēšanos pieejama portāla labās puses panelī, uzklikšķinot uz simbola "?".

2. Vispārīga informācija par e-pakalpojumu pieejama e-pakalpojumu sarakstā, uzklikšķinot uz pakalpojuma nosaukuma saites.

3. Pēc autentificēšanās lietotājs var uzsākt e-pakalpojumu, uzklikšķinot uz saites "Uzsākt e-pakalpojumu".

4. Uzsākot e-pakalpojumu, ir jāiepazīstas ar e-pakalpojuma lietošanas nosacījumiem un tie jāapstiprina, atzīmējot rūtiņu "Piekrītu e-pakalpojuma lietošanas nosacījumiem", un jāuzklikšķina uz spiedpogas "Tālāk".

5. Pakalpojuma lauki, kas apzīmēti ar sarkanu zvaigznīti, ir aizpildāmi obligāti.

6. Tiek atvērta forma „Personas izvēle”, kurā jānorāda pakalpojuma persona, par kuru vēlaties veidot iesniegumu. Lai turpinātu pieprasījumu, klikšķiniet uz spiedpogas „Tālāk”.

7. Tiek atvērta saraksta forma „Iesniegumi un nosūtījumi”, kur sadaļā „Kontaktinformācija” norādiet veidu, kādā vēlaties tikt informēts par lēmuma termiņa izbeigšanos un/vai invalīda apliecības derīguma termiņa beigu tuvošanos. Lai saglabātu norādītos uzstādījumus, noklikšķiniet uz spiedpogas „Saglabāt kontaktinformāciju”.

8. No sarkasta, kur pieejami uz pakalpojuma personu attiecināmie ģimenes ārsta elektroniski iesniegtie nosūtījumi uz VDEĀVK, izvēlieties nosūtījumu un klikšķiniet uz spiedpogas „Veidot jaunu iesniegumu”, kas atrodas blakus nosūtījumam.

9. Ja ģimenes ārsts izveidojis nosūtījumu papīra formātā un sarakstā nav pieejams neviens elektroniski veidots nosūtījums, klikšķiniet uz spiedpogas „Veidot jaunu iesniegumu”.

10. Vispirms tiks veidots iesnieguma melnraksts, kuru jāaizpilda divos secīgos soļos.
10.1. Formā „Nepieciešamie izvērtējumi” norādiet izvērtējumus, kurus VDEĀVK veikt, un norādiet jūrsu rīcībā esošos dokumentus. Ejiet uz nākamo soli, klikšķinot uz spiedpogas „Saglabāt un turpināt”.
10.2. Formā „Pieteikšanās uz ekspertīzi” izvēlieties VDEĀVK nodaļu, kurā vēlaties veikt ekspertīzi. Sazinieties ar attiecīgo VDEĀVK nodaļu pa telefonu, lai preciziētu ekspertīzes dienu un laiku, ja sistēma pati to nepiedāvā. Vienoties par ekspertīzes datumu un laiku varat arī pēc e-pakalpojuma pabeigšanas.

11. Iesniedziet iesniegumu, klikšķinot uz spiedpogas „Iesniegt”.
11.1. Iesniegums tiks ekeltroniski nosūtīts VDEĀVK.
11.2. Jums tiks atvērta froma „Kopsavilkums”, kurā varat aplūkot sava iesnieguma saturu, numuru un iesniegšanas datumu.

12. Ja tomēr vēlaties iesniegumu izdrukāt, uzklikšķiniet uz „Versija izdrukai” portāla lapas augšējā daļā. Tālāk izmantojiet interneta pārlūka iebūvēto drukāšanas funkcionalitāti.

13. Lai beigtu darbu ar e-pakalpojumu, klikšķiniet uz spiedpogas „Beigt e-pakalpojumu”.

14. Pēc e-pakalpojuma pabeigšanas Jūsu saglabātie melnraksti un iesniegtie iesniegumi līdz ekspertīzes datumam būs pieejami formā „Iesniegumi un nosūtījumi”. Lai tiem piekļutu atkārtoti uzsāciet e-pakalpojumu un norādiet pakalpojuma personu.

15. Uz ekspertīzi jāņem līdzi pase un norādīto dokumentu oriģināli, ja tie nav aizpildīti elektroniski! Iesnieguma izdruka līdzi nav jāņem.

16. Lai apskatītu ekspertīzē pieņemtos lēmumu un/vai atzinumus, izmantojiet e-pakalpojumu „Mani dati VDEĀVK”.

17. Par e-pakalpojumā konstatētajām problēmām, kļūdām un nepilnībām iespējams ziņot, aizpildot kļūdas pieteikuma formu, kas pieejama pakalpojuma rezultāta formas apakšējā daļā, noklikšķinot uz saites „Lai pieteiktu kļūdu vai nepilnību, nospiediet šeit”. Informācija par pieteikuma apstrādes virzību tiks sūtīta uz Jūsu kļūdas pieteikumā norādīto e-pasta adresi.