Iesniegums VDEĀVK par invaliditātes ekspertīzes veikšanu