JAUNAIS:

1. Lai e-pakalpojums būtu pieejams, ir nepieciešams autentificēties ar internetbankas autentifikācijas līdzekli, eParakstu vai eID viedkarti, uzklikšķinot uz attiecīgās ikonas e-pakalpojuma kartītē.

2. Vispārīga informācija par e-pakalpojumu pieejama, e-pakalpojumu sarakstā uzklikšķinot uz pakalpojuma nosaukuma saites.

3. Pēc autentificēšanās lietotājs var uzsākt e-pakalpojumu, uzklikšķinot uz saites "Uzsākt e-pakalpojumu".

4. Lai uzsāktu e-pakalpojumu, ir jāiepazīstas ar e-pakalpojuma lietošanas nosacījumiem un tie jāapstiprina, atzīmējot rūtiņu „Iepazinos ar norādīto informāciju”, un jāuzklikšķina uz spiedpogas „Tālāk”. Uzsāktais pakalpojums tiek reģistrēts sadaļā "E-pakalpojumi" ar portāla piešķirtu unikālu e-pakalpojuma identifikācijas numuru.

5. Tiek atvērta e-pakalpojuma forma, kur aktīvajā cilnē var redzēt personai piederošos nekustamos īpašumus un nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokļa summu ar iespēju to apmaksāt. Sarakstu ir iespējams lejupielādēt MS Excel formātā, uzklikšķinot uz attiecīgās saites.

6. Kolonnā "Papildus informācija" nospiežot spiedpogu "Skatīt", ir iespējams apskatīt papildus informāciju - īpašuma konta numuru, informāciju par parādu, nokavējuma naudu vai pārmaksu, maksāšanas termiņus, kā arī uzsākt e-pakalpojumu "Mani dati Kadastrā".

7. Nospiežot spiedpogu „Maksāt” pie nekustamā īpašuma ieraksta, tiek atvērta maksājumu sadaļa, kur iespējams uzsākt nodokļa apmaksu tiešsaistē.

8. Nekustamā īpašuma nodokli ir iespējams maksāt pa daļām, ierakstos vēlamo summu laukā „Ievadiet summu samaksai (EUR):”. Papildus tam, nospiežot spiedpogu “Maksāšanas uzdevums”, ir iespējams konkrētā maksājuma informāciju lejupielādēt PDF datnes veidā. Pirms maksājuma darbības uzsākšanas, ir jādod piekrišana, atzīmējot rūtiņu “Ar sagatavoto maksājuma informāciju esmu iepazinies un maksājumam piekrītu” un jāizvēlas pašvaldības bankas konts, uz kuru tiks veikts maksājums. Lai uzsāktu maksājumu, jānospiež spiedpoga „Maksāt”.

9. Tiek atvērts www.latvija.lv apmaksas sistēmas logs ar maksājuma informāciju. Nospiežot pogu „Maksāt” ir jāizvēlas banka, no kuras tiks veikts maksājums. Pēc maksājuma izpildes tiek attēlota apmaksas informācija ar iespēju atgriezties uz portālu www.latvija.lv.

10. Izmantojot pakalpojumu, ir iespējams veikt nekustāmā īpašuma nodokļa apmaksu par citai personai piederošu īpašumu. Šim nolūkam, instrukcijas 5. punktā aprakstīto darbību vietā, ekrānā redzamajā formā ir jāizvēlas cilne “Maksāt par citu personu”.

11. Uz ekrāna tiek izvadīts pašvaldību saraksts. Sarakstā jāuzklikšķina uz tās pašvaldības nosaukuma, kurā atrodas citai personai piederošais īpašums. Uznirstošajā formā, laukā “Personas kods:” jāievada tās personas kods, kurai pieder šis īpašums. Laukā “Īpašuma konta numurs:” jāievada šī īpašuma konta numurs pašvaldībā. Lai turpinātu maksāšanu, jānospiež spiedpoga “Maksāt par citu personu”. Gadījumā, ja ir ievadīta nepareiza informācija, pēc spiedpogas “Maksāt par citu personu” nospiešanas, uz ekrāna tiek izvadīts kļūdas paziņojums “Ievadīts nepareizs personas kods” vai “Izvēlētajā pašvaldībā šai personai nav īpašuma ar norādīto īpašuma konta numuru”.

12. Turpinot nekustāmā īpašuma nodokļa apmaksu par citu personu, tālākās darbības jāveic saskaņā ar šīs instrukcijas 8. un 9. punktā aprakstītajām darbībām.

13. Cilnē “Maksāšanas paziņojumi” tiek attēloti saņemtie nekustāmā īpašuma nodokļa rēķini.

14. Pakalpojums nodrošina iespēju izveidot sev atgādinājumu nospiežot spiedpogu “Izveidot sev atgādinājumu”. Laukos “Tēma:”, “Atgādinājuma teksts:”, “Datums un laiks:” un “E-pasts:” ir jāievada atgādinājuma tēma, atgādinājuma teksts, datums, laiks un e-pasta adrese, uz kuru tiks nosūtīts atgādinājums. Ja lietotājs sava lietotāja profilā ir saglabājis e-pasta adresi, tad tā laukā “E-pasts:” tiks attēlota pēc noklusējuma.

15. Pēc spiedpogas “Izveidot atgādinājumu” tiek izveidots atgādinājums, kurš tiek attēlots sadaļā “Mana darba vieta”, “Atgādinājumi”. Pēc atgādinājuma nosūtīšanas adresātam, tas tiek attēlots sadaļā “Mana darba vieta”, “Nelasītie paziņojumi”.