1. E-pakalpojuma "Informācija par uzturlīdzekļu parādu" (turpmāk –Pakalpojums) lietošanas instrukcija (turpmāk – Instrukcija) nosaka kārtību, kādā portāla "https://latvija.gov.lv" lietotājs (turpmāk – Lietotājs) lieto Pakalpojumu.

 2. Šis e-pakalpojums pieejams visiem vienotā valsts un pašvaldību pakalpojumu portāla https://latvija.gov.lv lietotājiem.

 3. Atverot Valsts pārvaldes pakalpojumu portāla sākumlapu, jāuzklikšķina uz sadaļas „E-pakalpojumi” – tiek attēlots e-pakalpojumu saraksts.

 4. Detalizēta informācija par e-pakalpojumu pieejama, uzklikšķinot uz saites „Informācija par uzturlīdzekļu parādu”.

 5. Lai e-pakalpojums būtu pieejams, nepieciešama autentifikācija, izmantojot e-parakstu, eID vai internetbankas autentifikācijas līdzekli.

 6. Lai uzsāktu e-pakalpojumu „Informācija par uzturlīdzekļu parādu” jāuzklikšķina uz saites „Uzsākt e-pakalpojumu”.

 7. Uzsākot e-pakalpojumu, ir jāiepazīstas ar e-pakalpojuma lietošanas nosacījumiem, un tie jāapstiprina, atzīmējot rūtiņu „Iepazinos ar norādīto informāciju”, un jāuzklikšķina uz spiedpogas „Tālāk”.

 8. Lai saņemtu informāciju jāizvēlas personu par kuru vēlas saņemt informāciju:

  1. par sevi

  2. par citu personu

 9. Ja lietotājs izvēlējies saņemt informāciju par sevi, tad personai tiek attēlotas visas lietotāja uzturlīdzekļu lietas, kurās lietotājs reģistrēts kā parādnieks.

 10. Ja lietotājam nav uzturlīdzekļu parādu, tiks paradīts paziņojums, ka dati par uzturlīdzekļu parādu nav atrasti.

 11. Sadaļā „Parādu saraksts” lietotājam tiek attēlota informācija par visām uzturlīdzekļu lietām, kurās lietotājs reģistrēts kā parādnieks. Lietotājam izvēloties un uzklikšķinot uz uzturlīdzekļu lietas numura, tiek sniegta detalizēta informācija par izvēlētās uzturlīdzekļu lietas parāda apmēru sadaļā „Parāda dati”.

 12. Sadaļā „Parāda dati” apakšsadaļā „Informācija par bērniem” lietotājam, izvēloties lēmuma numuru un uzklikšķinot uz izvēlēto lēmuma numuru, ir iespējams apskatīt pēdējo pieņemto lēmumu uzturlīdzekļu lietā, kurš tika pieņemts attiecībā uz izvēlēto bērnu.

 13. Sadaļā „Parāda dati” apakšsadaļā „Informācija par uzturlīdzekļu parādu” lietotājam pieejama informācija par parāda apmēru. Lauks „Neatmaksātie uzturlīdzekļi” - satur informāciju par lietas pamata parādu, lauks „Neatmaksātie likumiskie %” - satur informāciju par lietas parāda procentiem, lauks „Iemaksātā summa” - satur pašreiz atgūtu naudas summu lietas ietvaros.

 14. Sadaļā „Lēmuma dati” lietotājam tiek attēlota informācija par pieņemto Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas lēmumu.

 15. Ja lietotājs izvēlējies saņemt informāciju par citu personu, tad lietotājam nepieciešams norādīt interesējošas personas personas kodu.

 16. Pēc personas koda ievades lietotājam tiek attēlota informācija par to, vai pārbaudāmā persona ir reģistrēta kā parādnieks. Informācija tiek sniegta atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu nosacījumiem, kuri ir izklāstīti e-pakalpojuma izmantošanas laikā.

 17. Nospiežot pogu „Atpakaļ”, notiks atgriešanās iepriekšējā formā un ievadītie dati tiks saglabāti.

 18. Pēc informācijas saņemšanas e-pakalpojumu iespējams pabeigt, uzklikšķinot uz pogas “Beigt”.

 19. un nepilnībām iespējams ziņot, aizpildot kļūdas pieteikuma formu, kas pieejama pakalpojuma formas apakšējā daļā, noklikšķinot uz saites „Papildus opcijas” un izvēloties šķirkli „Ziņot par kļūdu”. Informācija par pieteikuma virzību tiks sūtīta uz Jūsu kļūdas pieteikumā norādīto e-pasta adresi.