E-pakalpojuma darbībā iespējami traucējumi. Kļūdas gadījumā aicinām izmantot e-pakalpojumu "Informācija par piešķirtajiem VSAA pakalpojumiem".

Informācija par izmaksai nosūtīto pensiju, pabalstu, atlīdzību

 • Nosaukums: Informācija par izmaksai nosūtīto pensiju, pabalstu, atlīdzību
 • Īss apraksts: E-pakalpojums nodrošina iespēju katrai personai, kurai kopš 2008.gada bijis piešķirts kāds no VSAA pakalpojumiem (pabalsts, pensija, atlīdzība), saņemt informāciju par summām, kas nosūtītas ieskaitīšanai kontā vai piegādei dzīvesvietā. Dati e-pakalpojumam tiek atjaunoti vienu reizi nedēļā. Izpildot e-pakalpojumu, nav jāveic apmaksa.
 • Iestāde, kura ir atbildīga par e-pakalpojumu: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
 • Īss nosaukums: EP52
 • E-pakalpojuma veids: Sinhrons pakalpojums - lietotājs saņem izpildes rezultātu bez aiztures
 • Pieturpunkti:
  1. Personas nepilngadīgo bērnu saraksts
  2. Informācija par izmaksai nosūtītajām pensiju/pabalstu/atlīdzību summām
  3. Persona atrodas aizgādnībā vai aizbildnībā
 • Identifikators: URN:IVIS:100001:EP-EP52-V1-0
 • Autentifikācija:

  E-pakalpojums atbalsta šādus autentifikācijas veidus:

 • Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu Skatīt instrukciju