Tehnisku iemeslu dēļ iespējami traucējumi e-pakalpojuma „Informācija par izmaksai nosūtīto pensiju, pabalstu, atlīdzību" darbībā. Kļūdas gadījumā aicinām izmantot e-pakalpojumuInformācija par piešķirtajiem VSAA pakalpojumiem”.

Lūdzu autentificējieties, lai uzsāktu e-pakalpojuma izpildi.