Informācija par dalību pensiju 2. līmenī

 • Nosaukums: Informācija par dalību pensiju 2. līmenī
 • Īss apraksts: E-pakalpojums nodrošina iespēju valsts fondēto pensiju shēmas dalībniekiem iegūt informāciju par dalības uzsākšanu valsts fondēto pensiju shēmā, līdzekļu pārvaldītāju un ieguldījumu plānu izmaiņu vēsturi. Dati e-pakalpojumam tiek atjaunoti vienu reizi nedēļā. Izpildot e-pakalpojumu, nav jāveic apmaksa.
 • Iestāde, kura ir atbildīga par e-pakalpojumu: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
 • Īss nosaukums: EP49
 • E-pakalpojuma veids: Sinhrons pakalpojums - lietotājs saņem izpildes rezultātu bez aiztures
 • Pieturpunkti:
  1. Personas nepilngadīgo bērnu saraksts
  2. Informācija par valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieka reģistrāciju un ieguldījumu plāna izvēli
  3. Persona atrodas aizgādnībā vai aizbildnībā
 • Identifikators: URN:IVIS:100001:EP-EP49-V1-0
 • Autentifikācija:

  E-pakalpojums atbalsta šādus autentifikācijas veidus:

 • Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu Skatīt instrukciju