1. Lai saņemtu šo e-pakalpojumu, Portāla lietotājam nepieciešams autentificēties, izmantojot kādu no Portālā pieejamiem autentifikācijas līdzekļiem. Detalizēta informācija par autentificēšanos pieejama Portāla augšējās izvēlnes sadaļā „Palīdzība”.

2. Pēc autentificēšanās lietotājs uzsāk e-pakalpojumu, uzklikšķinot uz saites "Uzsākt e-pakalpojumu".

3. Uzsākot e-pakalpojumu, ir jāiepazīstas ar e-pakalpojuma lietošanas nosacījumiem un tie jāapstiprina, atzīmējot rūtiņu „Iepazinos ar norādīto informāciju”, un jāuzklikšķina uz spiedpogas „Tālāk”.

4. Tiek atvērta forma, kurā jānorāda persona, par kuru tiks attēlota informācija par sociālās apdrošināšanas iemaksām un apdrošināšanas periodiem. Jāizvēlas persona un jānoklikšķina spiedpoga „Tālāk”.

5. Tiek atvērta forma, kurā jānorāda periods, par kuru vēlaties saņemt datus „Sākuma datums” un „Beigu datums”. Visērtāk to darīt, uzklikšķinot uz kalendāra, kas atrodas pie datu ievades lauka. Lai turpinātu pieprasījuma veikšanu, uzklikšķina uz pogas "Tālāk".

6. Pēc datu pieprasījuma veiksmīgas apstrādes tiek atvērts pakalpojuma rezultāts PDF formātā, kurā ir attēlota saite „Lejupielādēt uzziņu”, uz kuras noklikšķinot, var atvērt datni un apskatīt sagatavoto paziņojumu par sociālās apdrošināšanas iemaksām un apdrošināšanas periodiem.

7. Lai varētu atvērt datni, datorā jābūt instalētai jaunākajai Adobe Acrobat Reader programmas versijai (bezmaksas instalācija pieejama http://www.adobe.com/).

8. Pēc informācijas saņemšanas e-pakalpojumu iespējams pabeigt, aizverot saņemto datni un rezultātu formā uzklikšķinot uz spiedpogas „Aizvērt”.

9. Pēc e-pakalpojuma pabeigšanas informācija par pakalpojuma uzsākšanas un pabeigšanas laiku būs pieejama portāla daļas „Mana darba vieta” sadaļā „E-pakalpojumi” ar sistēmas piešķirtu e-pakalpojuma identifikācijas numuru.

10. Par neprecizitātēm un nepilnībām iespējams ziņot, aizpildot kļūdu pieteikuma formu, kas pieejama, pakalpojuma rezultāta formas apakšējā daļā nospiežot uz hipersaites „Lai piereģistrētu kļūdu vai nepilnību, nospiediet šeit”. Informācija par pieteikuma virzību tiks sūtīta uz Jūsu norādīto e-pasta adresi.