Drošības apsvērumu dēļ e-pakalpojuma izpildē aicinām neizmantot Firefox pārlūkprogrammu.

Informācija par sociālās apdrošināšanas iemaksām un apdrošināšanas periodiem

  • Nosaukums: Informācija par sociālās apdrošināšanas iemaksām un apdrošināšanas periodiem
  • Īss apraksts: E-pakalpojums nodrošina iespēju katrai sociāli apdrošinātai personai iegūt informāciju par savām sociālās apdrošināšanas iemaksām, apdrošināšanas periodiem un iemaksu veicējiem (darba devēji vai valsts budžeta maksājumi), sākot no 1996.gada. Dati e-pakalpojumam tiek atjaunoti vienu reizi nedēļā. Izpildot e-pakalpojumu, nav jāveic apmaksa.
  • Iestāde, kura ir atbildīga par e-pakalpojumu: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
  • Īss nosaukums: EP43
  • E-pakalpojuma veids: Sinhrons pakalpojums - lietotājs saņem izpildes rezultātu bez aiztures
  • Identifikators: URN:IVIS:100001:EP-EP43-V1-0
  • Autentifikācija:

    E-pakalpojums atbalsta šādus autentifikācijas veidus:

  • Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu Skatīt instrukciju