1. Lai e-pakalpojums būtu pieejams, nepieciešams autentificēties ar elektroniskā paraksta, eID, vai internetbankas autentifikācijas līdzekli uzklikšķinot uz attiecīgās ikonas, kas attēlojas iznirstošā loga veidā atverot sadaļu “Mana darba vieta” vai visu e-pakalpojumu sarakstā nospiežot uz saites “Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu”, kā arī izvērstajā pakalpojuma apraksta skatījumā.

2. Vispārīga informācija par e-pakalpojumu pieejama e-pakalpojumu sarakstā, uzklikšķinot uz pakalpojuma nosaukuma.

3. Lai uzsāktu e-pakalpojumu, ir jāiepazīstas ar e-pakalpojuma lietošanas nosacījumiem un tie jāapstiprina, atzīmējot rūtiņu „Piekrītu e-pakalpojuma lietošanas nosacījumiem”, un jāuzklikšķina uz spiedpogas „Tālāk”.

4. Kā pirmā tiek atvērta pieteikuma sagatavošanas forma, kurā atkarībā no e-pakalpojuma izmantošanas reizes, tiek piedāvāta iespēja:

4.1. Izveidot jaunu pieteikumu sev (pieejams, ja sarakstā nav neviena pieteikuma ar lietotāja personas kodu, statusā „Iesniegts”„Apstiprināts”„Apstrādāts”);

4.2. Labot esošu pieteikumu (pieejams, ja pieteikums ir statusā „Iesniegts”);

4.3. Skatīt esošu pieteikumu (pieejams, kad noslēdzies pieteikumu iesniegšanas termiņš un vairs nav pieejama iespēja „Labot”);

4.4. Piesaistīt esošu pieteikumu, izmantojot sasaistes kodu (pieejams, kamēr nav noslēdzies pieteikumu iesniegšanas termiņš; sasaites kods ir norādīts izdrukā par pieteikuma reģistrāciju, kas izsniegta augstskolas norādītajā uzņemšanas punktā);

Autentificējoties ar internetbankas, e-paraksta vai eID autentifikācijas līdzekli, autorizācijas kods nav nepieciešams, jo pieteikuma piesaiste tiek realizēta ar personas koda starpniecību.

4.5. Anulēt esošu pieteikumu (pieejams, ja pieteikums ir statusā „Iesniegts”, un pieteikuma iesniegšanas datums nepārsniedz reģistrēšanās universitātē datumu);

4.6. Atcelt anulēšanu esošam pieteikumam (pieejams, ja pieteikums ir statusā „Anulēts” un pieteikuma iesniegšanas datums nepārsniedz reģistrēšanās universitātē datumu.)

5. Pakalpojumā kopā ir 8 soļi. Lai pēc korektas datu aizpildīšanas pārietu pieteikuma nākamajā solī, jāuzklikšķina uz spiedpogas „Saglabāt un turpināt”.

6. Katram pieteikuma solim ir savs kārtas numurs. Nospiežot uz šī numura, iespējams pārvietoties uz konkrēto soli, lai pārliecinātos par norādīto informāciju un nepieciešamības gadījumā veiktu tajā labojumus vai precizējumus.

7. Katrs solis ir jāaizpilda saskaņā ar lietošanas pamācībām, kas pieejamas attiecīgajā pieteikuma solī.

8. Nospiežot pogu „Atcelt”, lietotājs nonāk pieteikuma iepriekšējā solī un ievadītā informācija netiek saglabāta.

9. Ja e-pakalpojuma izmantošanas laikā rodas kādi darbības traucējumi un pakalpojuma izpilde tiek pārtraukta, pastāv iespēja, ka aizpildītā informācija netiks saglabāta un pakalpojuma izpilde būs jāatsāk no pēdējā saglabātā soļa vai no jauna.

10. Par e-pakalpojumā konstatētajām problēmām, kļūdām un nepilnībām iespējams ziņot, aizpildot kļūdas pieteikuma formu, kas pieejama pakalpojuma rezultāta formas apakšējā daļā, noklikšķinot uz saites „Lai pieteiktu kļūdu vai nepilnību, nospiediet šeit”. Informācija par pieteikuma apstrādes virzību tiks sūtīta uz Jūsu kļūdas pieteikumā norādīto e-pasta adresi.

11. Tālruņa numurs konsultācijām un jautājumiem – 67089003  (Bites klientiem 27089003)! 

12. Papildus informācija par uzņemšanu augstskolās ir pieejama http://www.latvija.lv/studijas.