Administratīvo sodu pārbaude un nomaksa..

  • Nosaukums: Administratīvo sodu pārbaude un nomaksa..
  • Īss apraksts: Šī pakalpojuma mērķis ir nodrošināt iespēju skatīt informāciju par personai, personas nepilngadīgajiem bērniem, aizbildnībā un/vai aizgādnībā esošajām personām piemērotajiem administratīvajiem sodiem un veikt to apmaksu. Iespējams veikt apmaksu arī par trešajai personai piemēroto administratīvo sodu, ja ir zināms protokola numurs un pārkāpēja dzimšanas dati. Izpildot e-pakalpojumu, jāveic apmaksa.
  • Iestāde, kura ir atbildīga par e-pakalpojumu: Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
  • Īss nosaukums: EP38
  • E-pakalpojuma veids: Sinhrons pakalpojums - lietotājs saņem izpildes rezultātu bez aiztures
  • Identifikators: URN:IVIS:100001:EP-EP38-V1-3
  • Autentifikācija:

    E-pakalpojums atbalsta šādus autentifikācijas veidus:

  • Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu Skatīt instrukciju