1. Pakalpojums ir pieejams tiem portāla www.latvija.lv lietotājiem, kas ir autentificējušies ar internetbankas autentifikācijas līdzekli, droša elektroniskā paraksta viedkarti vai eID autentifikācijas sertifikātu.

2.  E-pakalpojuma darbība tiek atbalstīta, izmantojot Internet explorer pārlūku. Pārējo pārlūkprogrammu lietošana netiek ierobežota, bet var nenodrošināt pilnu e-pakalpojuma funkcionalitāti.

3. Vispārīga informācija par e-pakalpojumu pieejama, e-pakalpojumu sarakstā uzklikšķinot uz pakalpojuma nosaukuma saites.

4. Pēc autentificēšanās lietotājs var uzsākt e-pakalpojumu, uzklikšķinot uz saites "Uzsākt e-pakalpojumu".

5. Lai uzsāktu e-pakalpojumu, ir jāiepazīstas ar e-pakalpojuma lietošanas ierobežojumiem un nosacījumiem un tie jāapstiprina, atzīmējot rūtiņu „Piekrītu e-pakalpojuma lietošanas nosacījumiem”, un jāuzklikšķina uz spiedpogas „Tālāk”.

6. Pēc spiedpogas „Tālāk” nospiešanas pēc e-pakalpojuma lietotāja personas koda Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā tiek meklēti personai īpašumā, tiesiskajā valdījumā un lietojumā esoši nekustamie īpašumi un būves, kuras neietilpst neviena nekustamā īpašuma sastāvā.

Atrasto nekustamo īpašumu un būvju saraksts tiek attēlots e-pakalpojuma lietotājam:

- Par nekustamo īpašumu tiek attēlots tā kadastra numurs (Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā īpašumam ir piešķirta unikāla 11 ciparu kombinācija) un nosaukums, un tā atrašanās vieta, vai, ja īpašumam nav nosaukums, tā sastāvā esošo objektu adreses, vai, ja īpašumam nav nosaukums un tā sastāvā esošiem objektiem nav adreses, tā atrašanās vieta;

- Par būvi tiek attēlots tās kadastra apzīmējums (Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā būvei piešķirta unikāla 13 ciparu kombinācija) un adrese, vai, ja būvei Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā adrese nav reģistrēta, tās atrašanās vieta.

7. Pakalpojuma izpildes statuss tiek reģistrēts un ir pieejams sadaļā "E-pakalpojumi" ar unikālu e-pakalpojuma identifikācijas numuru.

8. Ja pēc pakalpojuma lietotāja personas koda Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā nav atrasti personas īpašumā, tiesiskajā valdījumā un lietojumā esoši nekustamie īpašumi un būves, kuras neietilpst neviena nekustamā īpašuma sastāvā, pakalpojuma izpilde ir pabeigta un lietotājam attēlojas informatīvs teksts „Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā šobrīd Jums nav reģistrēts neviens nekustamais īpašums”.

9. Atrasto nekustamo īpašumu un būvju sarakstā to kadastra numuri un kadastra apzīmējumi ir lietojami kā hipersaites – aktivizējot hipersaiti, no Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas tiek iegūta informācija par nekustamo īpašumu vai būvi, kura neietilpst neviena nekustamā īpašuma sastāvā.

10. Pēc informācijas iegūšanas no Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas lietotājam attēlojas uznirstošs ziņojuma lodziņš, kurā lietotājam ir iespējams izvēlēties - atvērt datni „kadastra_informacija.pdf”, vai to saglabāt sava datora resursos vai citā datu nesējā.

11. Ja uznirstošajā ziņojuma lodziņā izvēlēsieties atvērt datni „kadastra_informacija.pdf”, tā tiks atvērta pārlūkošanai ar Adobe Reader lietojumprogrammu.

12. Ja lietotāja datorā nav pieejama Adobe Reader lietojumprogramma, variet to bez maksas lejuplādēt no http://ardownload.adobe.com/pub/adobe/reader/win/9.x/9.1/enu/AdbeRdr910_en_US.exe.

13. Pēc e-pakalpojuma pabeigšanas Kadastra informācijas datne netiks saglabāta pakalpojuma datos sadaļā „E-pakalpojumi”. Ja vēlaties, lai saņemtā informācija no Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas Jums būtu pieejama pēc pakalpojuma pabeigšanas, uznirstošajā ziņojumu lodziņā izvēlieties saglabāt datni „kadastra_informacija.pdf” datora resursos vai citā datu nesējā. Datni ir iespējams saglabāt arī pēc tam, kad tā atvērta ar Adobe Reader lietojumprogrammu, kurā saglabāšana ir veicama ar standartfunkciju File->Save a Copy.

14. Brīdinājums! No Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas sagatavotajā informācijā ir fizisko personu dati! Fizisko personu datu aizsardzības nolūkos ieteicams nesaglabāt Kadastra informācijas datni svešā vai citām personām pieejamā datorā vai datu nesējā.

15. Vēsturiski Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā īpašnieka, tiesiskā valdītāja vai lietotāja personas kods var būt ievadīts nekorekti. Šai gadījumā e-pakalpojumā iespējams nesaņemt informāciju par pakalpojuma lietotājam reģistrēto nekustamo īpašumu un/vai būvi. Atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 92.pantam īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai lietotājs ir tiesīgs pieprasīt (arī elektroniskā veidā) kadastra datu labošanu vai nepilnīgu datu papildināšanu, ja konstatēta kadastra datu neatbilstība iesniegtajiem dokumentiem. Konstatējot, ka informācija par kādu sev piederošu nekustamo īpašumu un/vai būvi pakalpojumā nav saņemta, lūdzam pēc pakalpojuma izpildes izmantot saiti „Lai piereģistrētu kļūdu vai nepilnību, nospiediet šeit un, aizpildot kļūdas pieteikuma formu, norādiet to nekustamā īpašuma kadastra numuru un/vai būves kadastra apzīmējumu, par kuru informāciju neesat saņēmis.

16. Par jebkuru e-pakalpojumā konstatēto problēmu, kļūdu un nepilnību iespējams ziņot, aizpildot kļūdas pieteikuma formu, kas pieejama pakalpojuma rezultāta formas apakšējā daļā, noklikšķinot uz saites „Lai piereģistrētu kļūdu vai nepilnību, nospiediet šeit. Informācija par pieteikuma virzību tiks sūtīta uz Jūsu kļūdas pieteikumā norādīto e-pasta adresi.