1. Lai e-pakalpojums būtu pieejams, nepieciešams autentificēties ar elektronisko parakstu, personas apliecību - eID, vai internetbankas autentifikācijas līdzekli uzklikšķinot uz attiecīgās ikonas, kas uzrādās nospiežot uz saites “Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu”.
2. Pēc autentificēšanās lietotājs var uzsākt e-pakalpojumu, uzklikšķinot uz saites "Uzsākt e-pakalpojumu".
3. Lai uzsāktu e-pakalpojumu, jāiepazīstas ar e-pakalpojuma lietošanas noteikumiem un tie jāapstiprina, atzīmējot rūtiņu "Iepazinos ar norādīto informāciju", un jāuzklikšķina uz spiedpogas "Tālāk".
4. Uzsāktais pakalpojums tiek reģistrēts portālā, piešķirot tam unikālu e-pakalpojuma identifikācijas numuru.
5. Tiek atvērta datu ievades forma, kurā lietotājs norāda personas, par kuras reģistrācijas dzīvesvietā spēkā esamību vēlas pārliecināties: personas kodu un adresi.
    * Personas kods jānorāda formātā NNNNNN-NNNNN vai NNNNNNNNNNN.
    * Norādāmajai adresei jāatbilst Valsts adrešu reģistrā reģistrētai adresei. Adreses datus var aizpildīt gan ar lielajiem, gan ar mazajiem burtiem atbilstoši latviešu valodas gramatiskajām prasībām.
6. Pēc datu ievadīšanas nospiediet spiedpogu "Pārbaudīt".
7. Jūsu ievadītie dati tiek pārbaudīti Fizisko personu reģistrā, un kā pārbaudes rezultāts tiek attēlots kāds no paziņojumiem:
    * "Norādītajai personai ir spēkā reģistrācija dzīvesvietā norādītajā adresē";
    * "Norādītajai personai nav spēkā reģistrācija dzīvesvietā norādītajā adresē".
Ja persona ar norādīto personas kodu nav iekļauta Fizisko personu reģistrā, personai nav noteikta statusa Latvijas Republikā, personai ir mainīts personas kods vai persona ir mirusi, tad pārbaudes rezultātā tiek attēlots attiecīgais paziņojums:
    * Ziņas par norādīto personu nav iekļautas Fizisko personu reģistrā, personai nav noteikta statusa Latvijas Republikā vai personai ir mainīts personas kods, vai Fizisko personu reģistrā ir iekļautas ziņas par norādītās personas nāvi.
8. Pēc e-pakalpojuma izmantošanas jānospiež spiedpoga “Beigt”.
9. E-pakalpojuma izmantošanas informācija būs pieejama lietotāja profilā (<VĀRDS UZVĀRDS>, portāla labajā augšējā stūrī).