Informējam, ka e-pakalpojums tiks attēlots portāla Latvija.lv jaunajā dizainā.

Pārbaude, vai persona ir deklarēta norādītajā adresē

 • Nosaukums: Pārbaude, vai persona ir deklarēta norādītajā adresē
 • Īss apraksts: Pakalpojums nodrošina iespēju lietotājam pārbaudīt Fizisko personu reģistrā iekļautajos datos to, vai personai ar lietotāja norādīto personas kodu un adresi ir spēkā reģistrācija dzīvesvietā lietotāja norādītajā adresē.
 • Iestāde, kura ir atbildīga par e-pakalpojumu: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
 • Īss nosaukums: EP29
 • E-pakalpojuma veids: Sinhrons pakalpojums - lietotājs saņem izpildes rezultātu bez aiztures
 • Identifikators: URN:IVIS:100001:EP-EP29-V2-0
 • Autentifikācija:

  E-pakalpojums atbalsta šādus autentifikācijas veidus:

 • Lietošanas noteikumi: noteikumiem
 • Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu Skatīt instrukciju