Lai e-pakalpojums būtu pieejams, nepieciešams autentificēties ar eID vai elektroniskā paraksta viedkarti, vai internetbankas autentifikācijas līdzekļiem. Tas iespējams divos veidos:

a) izvēlētā e-pakalpojuma apraksta skatā, nospiežot uz saites Uzsākt e-pakalpojumu”;

b) uzklikšķinot uz saites Mana darba vieta”, kas izvietota portāla labajā augšējā stūrī.

1. Uzsākot e-pakalpojumu, jāiepazīstas ar e-pakalpojuma lietošanas noteikumiem un tie jāapstiprina, atzīmējot rūtiņu “Iepazinos ar norādīto informāciju”, un jāuzklikšķina uz spiedpogas "Tālāk".

2. Uzsāktais e-pakalpojums tiek reģistrēts sadaļā "E-pakalpojumi" ar portāla piešķirtu unikālu e-pakalpojuma identifikācijas numuru.

3. Atverot datu ievades formu, lietotājs norāda pārbaudāmās personas personas kodu. Personas kods jāievada formātā NNNNNN-NNNNN.

4. Pēc personas koda ievadīšanas nospiediet spiedpogu "Turpināt".

5. Lietotāja ievadītie dati tiek pārbaudīti Fizisko personu reģistrā. Pārbaudes rezultāta iespējamie paziņojumi:

5.1. Ja persona ir iekļauta Fizisko personu reģistrā, tad tiek norādīts apstiprinājuma paziņojums "Ziņas par norādīto personu ir iekļautas Fizisko personu reģistrā un nav ziņas par miršanas faktu";

5.2. Ja persona ar norādīto personas kodu nav iekļauta Fizisko personu reģistrā, tad seko nolieguma paziņojums "Persona ar šādu personas kodu nav atrodama Iedzīvotāju reģistrā";

5.3. Ja personai zudis tiesiskais statuss Latvijas Republikā un cits statuss nav noteikts, seko paziņojums “Personas statuss Iedzīvotāju reģistrā ir “PASĪVS” (Iedzīvotāju reģistra likuma 7.¹panta 2.punkts)”;
5.4. Ja personai ir mainīts personas kods, seko nolieguma paziņojums “Persona ar uzrādīto personas kodu Fizisko personu reģistrā nav reģistrēta”;

5.5. Ja persona pēc Fizisko personu reģistra ziņām ir mirusi, tad seko apstiprinājuma paziņojums "Fizisko personu reģistrā ir iekļautas ziņas par norādītās personas miršanas faktu".

6. Pēc e-pakalpojuma izmantošanas jānospiež spiedpoga “Beigt”.
E-pakalpojuma izmantošanas informācija ar e-pakalpojumam piešķirtu identifikācijas numuru (piemēram, TR-1000), uzsākšanas un pabeigšanas laiku būs pieejama lietotāja profilā (<VĀRDS UZVĀRDS>, portāla labajā augšējā stūrī) sadaļā “E-pakalpojumi”.

Par e-pakalpojumā konstatētajām problēmām, kļūdām un nepilnībām iespējams ziņot, aizpildot kļūdas pieteikuma formu, kas pieejama pakalpojuma ekrānformā, noklikšķinot uz saites „Papildus opcijas” un izvēloties šķirkli „Ziņot par kļūdu”. Informācija par pieteikuma virzību tiks sūtīta uz Jūsu kļūdas pieteikumā norādīto e-pasta adresi.