Pārbaude, vai persona ir iekļauta Fizisko personu reģistrā un vai nav ziņu par personas nāvi

  • Nosaukums: Pārbaude, vai persona ir iekļauta Fizisko personu reģistrā un vai nav ziņu par personas nāvi
  • Īss apraksts: Pakalpojums nodrošina iespēju lietotājam pārbaudīt Fizisko personu reģistrā iekļautajos datos to, vai persona ar lietotāja norādīto personas kodu ir iekļauta Fizisko personu reģistrā un, ja ir iekļauta, vai persona pēc Fizisko personu reģistra ziņām nav mirusi. Izpildot e-pakalpojumu, nav jāveic apmaksa.
  • Iestāde, kura ir atbildīga par e-pakalpojumu: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
  • Īss nosaukums: EP28
  • E-pakalpojuma veids: Sinhrons pakalpojums - lietotājs saņem izpildes rezultātu bez aiztures
  • Identifikators: URN:IVIS:100001:EP-EP28-V1-1
  • Autentifikācija:

    E-pakalpojums atbalsta šādus autentifikācijas veidus:

  • Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu Skatīt instrukciju