1. E-pakalpojuma "Pieteikšanās valsts valodas pārbaudījumu kārtošanai" (turpmāk – Pakalpojums) lietošanas instrukcija (turpmāk – Instrukcija) nosaka kārtību, kādā portāla https://latvija.gov.lv lietotājs - pieteikuma iesniedzējs, lieto Pakalpojumu.

2. Lai saņemtu pakalpojumu, personai ir jāautentificējas portālā https://latvija.gov.lv un jāapstiprina e-pakalpojuma lietošanas noteikumi.

3. Vispārīga informācija par Pakalpojumu pieejama e-pakalpojuma kartītē, uzklikšķinot uz Pakalpojuma nosaukuma.

4. Pakalpojuma izpildes secība:

4.1. Uzsākot pakalpojumu, jāveic autentifikācija (personai, kura iesniedz pieteikumu dokumenta saņemšanai).

4.2. Pēc veiksmīgas autentifikācijas parādās:

a) informācija par iespēju izvēlēties par kādu pārbaudījumu – valsts valodas prasmes pārbaudi, centralizēto eksāmenu vai profesionālās kvalifikācijas eksāmenu ir nepieciešams iesniegt apstrīdēšanas iesniegumu (apelāciju);

b) pēc pārbaudījuma izvēles nākamajā solī ir nepieciešams norādīt vai iesniegumu iesniedz par savu kārtotu pārbaudījumu vai kādas pārstāvētās personas kārtotu pārbaudījumu;

c) pēc personas izvēles ir jānorāda konkrēts kārtotais pārbaudījums un tā daļas vai fakts, ka vēlas iesniegumu par pārbaudījuma procesu (norises gaitu), par kuru vēlas iesniegt apstrīdēšanas iesniegumu (apelāciju) un jānorāda apstrīdēšanas iesnieguma pamatojums.

d) norāda dokumentu saņemšanas veidu un saņemšanas adresi, ja izvēlas dokumentu saņemt pa papīra formā. Atkarībā no izvēlētā dokumentu saņemšanas veida Valsts izglītības satura centrs var iesniedzējam nosūtīt rēķinu saņemto pakalpojumu apmaksai.

4.3. Kad pieteikuma forma aizpildīta, nepieciešams pārskatīt datus un iesniegt pieteikumu. Ja rodas kādi papildus jautājumi, tad aicinām sazināties ar Valsts izglītības satura centru rakstot iesniegumu uz e-pasta adresi atbalsts@visc.gov.lv

5. Lai beigtu darbu ar e-pakalpojumu, lietotājs nospiež pogu „Iziet no sistēmas” vai „Beigt darbu”