1. E-pakalpojuma "Pieteikšanās valsts valodas pārbaudījumu kārtošanai" (turpmāk – Pakalpojums) lietošanas instrukcija (turpmāk – Instrukcija) nosaka kārtību, kādā portāla https://latvija.gov.lv lietotājs – pieteikuma iesniedzējs, lieto Pakalpojumu.

2. Lai saņemtu Pakalpojumu, personai ir jāautentificējas portālā https://latvija.gov.lv un jāapstiprina e-pakalpojuma lietošanas noteikumi.

3. Vispārīga informācija par Pakalpojumu pieejama e-pakalpojuma kartītē, uzklikšķinot uz Pakalpojuma nosaukuma.

4. Pakalpojuma izpildes secība:

4.1. Uzsākot Pakalpojumu, jāveic autentifikācija (personai, kura iesniedz pieteikumu dokumenta saņemšanai).

4.2. Pēc veiksmīgas autentifikācijas parādās:

a) informācija par iespēju saņemt dokumentu vai iesniegt pieteikumu dokumenta dublikāta saņemšanai, sev vai kādai no pārstāvētajām personām;

b) pēc personas izvēles var norādīt kāda pārbaudījuma (valsts valodas prasmes pārbaudes, centralizētā eksāmena vai profesionālās kvalifikācijas ieguvi) apliecinošo dokumentu – apliecību, sertifikātu persona vēlas saņemt. Gadījumā, ja dokuments izdots pēc 2023. gada 1. janvāra un nepieciešams dokuments elektroniskā formā, tad dokumentu var lejupielādēt no e-pakalpojuma vides. Ja nepieciešams saņemt elektroniski izsniegtu dokumentu papīra formā, tas jāpiesaka kā dokumenta dublikāts.

4.3. Kad pieteikuma forma aizpildīta, nepieciešams pārskatīt datus un iesniegt pieteikumu, un veikt apmaksu, ja aizpildot ekrānformu izvēlēts saņemt maksas pakalpojumu. Ja rodas kādi papildus jautājumi, tad aicinām sazināties ar Valsts izglītības satura centru rakstot iesniegumu uz e-pasta adresi atbalsts@visc.gov.lv

5. Lai beigtu darbu ar e-pakalpojumu, lietotājs nospiež pogu „Iziet no sistēmas” vai „Beigt darbu”.