1. E-pakalpojuma "Pieteikšanās valsts valodas pārbaudījumu kārtošanai" (turpmāk – Pakalpojums) lietošanas instrukcija (turpmāk – Instrukcija) nosaka kārtību, kādā portāla https://latvija.gov.lv lietotājs – pieteikuma iesniedzējs, lieto Pakalpojumu.

2. Lai saņemtu Pakalpojumu, personai ir jāautentificējas portālā https://latvija.gov.lv un jāapstiprina e-pakalpojuma lietošanas noteikumi.

3. Vispārīga informācija par Pakalpojumu pieejama e-pakalpojuma kartītē, uzklikšķinot uz Pakalpojuma nosaukuma.

4. Pakalpojuma izpildes secība:

4.1. Uzsākot Pakalpojumu, jāveic autentifikācija (personai, kura iesniedz pieteikumu valsts valodas prasmes pārbaudes kārtošanai).

4.2. Pēc veiksmīgas autentifikācijas parādās:

a) informācija par iespēju iesniegt pieteikumu valsts valodas prasmes pārbaudes kārtošanai, izvēloties personu, kurai vēlas pieteikumu iesniegt;

b) pēc personas izvēles ir pieejams visu valsts pārbaudījumu saraksts, kas tiek organizēti valsts pārbaudījumu informācijas sistēmā un to statusi, un var nepieciešamības gadījumā atcelt iesniegtos pieteikumus (ja tie nav apstrādāti).

4.3. Gadījumā, ja nepieciešams iesniegt pieteikumu valsts valodas prasmes pārbaudījuma kārtošanai, tad izvēlas valodas prasmes līmeni un pakāpi, pēc kā no Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmas ielasa norises, kurām ir iespējama pieteikšanās. Ja attiecīgu norišu nav, aicinām sazināties ar Valsts izglītības satura centru.

4.4. Kad izvēlēts valsts valodas prasmes līmenis un pārbaudījuma norises vieta, nepieciešams aizpildīt ekrānformu, tai skaitā, nepieciešamības gadījumā norādot informāciju par atbrīvojumu no kādas valsts valodas prasmes pārbaudes daļas.

4.5. Kad pieteikuma forma aizpildīta, nepieciešams pārskatīt datus un iesniegt pieteikumu, un veikt apmaksu, ja aizpildot ekrānformu izvēlēts saņemt maksas pakalpojumu. Ja kļūdas iesniegtajā informācijā pamanītas pēc pieteikuma iesniegšanas, tad nepieciešams iesniegt iesniegumu Valsts izglītības satura centra e-adresē vai gadījumā, ja netiek izmantota e-adrese, tad nosūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu uz vvpp@visc.gov.lv

5. Lai beigtu darbu ar e-pakalpojumu, lietotājs nospiež pogu „Iziet no sistēmas” vai „Beigt darbu”.