1. E-pakalpojuma "Pieteikšanās studējošo sociālajai stipendijai – Studētgods" (turpmāk – Pakalpojums) lietošanas instrukcija (turpmāk – Instrukcija) nosaka kārtību, kādā portāla https://latvija.gov.lv lietotājs (pieteikuma iesniedzējs) lieto Pakalpojumu.

2. Lai saņemtu pakalpojumu, personai ir jāautentificējas ar portālā https://latvija.gov.lv pieejamajiem autentifikācijas līdzekļiem un jāapstiprina e-pakalpojuma lietošanas noteikumi.

3. Vispārīga informācija par pakalpojumu pieejama e-pakalpojumu kartītē, uzklikšķinot uz pakalpojuma nosaukuma.

4. Pakalpojuma izpildes secība:

4.1. Uzsākot pakalpojumu jāveic autentifikācija (personai, kura iesniedz pieteikumu stipendijai, pieteikumu nav iespējams iesniegt citas personas vietā).

4.2. Pēc veiksmīgas autentifikācijas parādās:

  • informācija par iespēju iesniegt pieteikumu stipendijai (ja pakalpojums tiek izpildīts stipendijas pieteikšanās periodos no 1. līdz 20. septembrim vai no 1. līdz 20. februārim);
  • informācija par iesniegtajiem pieteikumiem un to izvērtēšanas statusu.

4.4. Gadījumā, ja nepieciešams iesniegt pieteikumu sociālajai stipendijai, tad aizpilda ekrānformu, norādot tur iekļauto informāciju. Informācija tiks izmantota stipendijas pieteikuma izvērtēšanai, kā arī saziņai (ja būs nepieciešams) ar studējošo, un stipendijas izmaksu procesā augstskolā.

4.5.Kad ekrānforma aizpildīta, nepieciešams pārskatīt datus un iesniegt pieteikumu. Ja kļūdas iesniegtajā informācijā pamanītas pēc pieteikuma iesniegšanas, tad nepieciešams iesniegt iesniegumu Izglītības un zinātnes ministrijas e-adresē vai gadījumā, ja neizmantojat e-adresi, tad nosūtīt ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu uz pasts@izm.gov.lv 

5. Lai beigtu darbu ar e-pakalpojumu, lietotājs nospiež pogu „Iziet no sistēmas” vai „Beigt darbu”.