Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izziņas

  1. Šis e-pakalpojums pieejams visiem portāla www.latvija.lv lietotājiem.
  2. Lai saņemtu e-pakalpojumu, Portāla lietotājam nepieciešams autentificēties, izmantojot kādu no Portālā pieejamiem autentifikācijas līdzekļiem. Detalizēta informācija par autentificēšanos pieejama Portāla augšējās izvēlnes sadaļā "Palīdzība".
  3. Detalizēta informācija par e-pakalpojumu pieejama, uzklikšķinot uz saites "VSAA izziņa".
  4. Lai saņemtu e-pakalpojumu "VSAA izziņa" jāuzklikšķina uz saites "Uzsākt e-pakalpojumu".
  5. Uzsākot e-pakalpojumu, ir jāiepazīstas ar e-pakalpojuma lietošanas nosacījumiem un tie jāapstiprina, atzīmējot rūtiņu "Piekrītu e-pakalpojuma lietošanas noteikumiem" un jāuzklikšķina uz spiedpogas "Uzsākt e-pakalpojumu".
  6. Portālā www.latvija.lv ir pieejami 12 VSAA e-izziņas: Informācija par sociālās apdrošināšanas iemaksām un apdrošināšanas periodiem, Pensiju 2.līmeņa dalībnieka konta izraksts, Informācija par prognozējamo vecuma pensijas apmēru, Informācija par reģistrēto darba stāžu līdz 1996.gadam, Informācija par piešķirtajiem VSAA pakalpojumiem, Informācija par ieturēto ienākuma nodokli no pensijas vai pabalsta, Informācija par izmaksai nosūtīto pensiju, pabalstu, atlīdzību, Informācija par dalību pensiju 2.līmenī, Informācija par veiktajiem VSAA maksājumiem un no tiem ieturēto ienākuma nodokli (ienākumu deklarēšanai), Informācija par ieturējumiem no VSAA veiktajiem maksājumiem, Informācija par pensiju 1. līmeņa kapitālu, Informācija par pensiju 2.līmeņa uzkrātā kapitāla mantošanu.
  7. Pēc visu e-pakalpojuma soļu izpildes, lietotājs nonāk pēdējā solī, kurā var lejupielādēt e-pakalpojuma izpildes laikā sagatavoto informāciju. Informācija ir sagatavota PDF formātā un to var lejupielādēt, nospiežot uz pogas ekrāna vidū.
  8. Lai varētu atvērt datni, datorā jābūt instalētai jaunākajai Adobe Acrobat Reader programmas versijai (bezmaksas instalācija pieejama http://www.adobe.com/).
  9. Par e-pakalpojumā konstatētajām problēmām, kļūdām un nepilnībām iespējams ziņot, aizpildot kļūdas pieteikuma formu, kas pieejama pakalpojuma formas apakšējā daļā, noklikšķinot uz saites "Pieteikt e-pakalpojuma kļūdu". Informācija par pieteikuma virzību tiks sūtīta uz Jūsu kļūdas pieteikumā norādīto e-pasta adresi.