Informējam, ka e-pakalpojums tiks attēlots portāla Latvija.lv jaunajā dizainā.

VSAA izziņas

 • Nosaukums: VSAA izziņas
 • Īss apraksts: E-pakalpojums nodrošina iespēju iedzīvotājiem bez Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) klātienes apmeklējuma pieprasīt un saņemt informāciju par VSAA informācijas sistēmā uzkrātajiem datiem. Iespējams iegūt šādu informāciju: Informācija par sociālās apdrošināšanas iemaksām un apdrošināšanas periodiem; Pensiju 2.līmeņa dalībnieka konta izraksts; Informācija par prognozējamo vecuma pensijas apmēru; Informācija par reģistrēto darba stāžu līdz 1996.gadam; Informācija par piešķirtajiem VSAA pakalpojumiem; Informācija par ieturēto ienākuma nodokli no pensijas vai pabalsta; Informācija par izmaksai nosūtīto pensiju, pabalstu, atlīdzību; Informācija par dalību pensiju 2.līmenī; Informācija par veiktajiem VSAA maksājumiem un no tiem ieturēto ienākuma nodokli (ienākumu deklarēšanai); Informācija par ieturējumiem no VSAA veiktajiem maksājumiem; Informācija par pensiju 1. līmeņa kapitālu; Informācija par pensiju 2.līmeņa uzkrātā kapitāla mantošanu.
 • Iestāde, kura ir atbildīga par e-pakalpojumu: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
 • Īss nosaukums: EP222
 • E-pakalpojuma veids: Sinhrons pakalpojums - lietotājs saņem izpildes rezultātu bez aiztures
 • Identifikators: URN:IVIS:100001:EP-EP222-V1-0
 • Autentifikācija:

  E-pakalpojums atbalsta šādus autentifikācijas veidus:

 • Lietošanas noteikumi: noteikumiem
 • Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu Skatīt instrukciju