Informējam, ka e-pakalpojums tiks attēlots portāla Latvija.lv jaunajā dizainā.

Pieteikšanās iztikas līdzekļu deklarācijas iesniegšanai Rīgas Sociālajā dienestā.

 • Nosaukums: Pieteikšanās iztikas līdzekļu deklarācijas iesniegšanai Rīgas Sociālajā dienestā.
 • Īss apraksts: Iztikas līdzekļu deklarācijas iesniegšana Rīgas Sociālajam dienestam mājsaimniecības materiālā stāvokļa izvērtēšanai un trūcīgas/maznodrošinātas mājsaimniecības statusa noteikšanai. Izmantojot e-pakalpojumu Iztikas līdzekļu deklarāciju ir iespējams iesniegt vienu reizi diennaktī. Lūdzu pirms e-pakalpojuma uzsākšanas vēlams izlasīt lietotāja instrukciju.
 • Iestāde, kura ir atbildīga par e-pakalpojumu: Rīgas valstspilsētas pašvaldība
 • Īss nosaukums: EP219
 • E-pakalpojuma veids: Sinhrons pakalpojums - lietotājs saņem izpildes rezultātu bez aiztures
 • Identifikators: URN:IVIS:100001:EP-EP219-V3-0
 • Autentifikācija:

  E-pakalpojums atbalsta šādus autentifikācijas veidus:

 • Lietošanas noteikumi: noteikumiem
 • Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu Skatīt instrukciju