Sakarā ar tehniskajiem darbiem e-pakalpojuma darbībā iespējami īslaicīgi traucējumi laika posmā no plkst. 13:30 līdz plkst. 14:00.

Norēķinu veikšana par Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes sniegtajiem pakalpojumiem.

  • Nosaukums: Norēķinu veikšana par Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes sniegtajiem pakalpojumiem.
  • Īss apraksts: Pakalpojuma ietvaros personai ir iespēja veikt apmaksu par ziņu saņemšanu no Fizisko personu reģistra, ja ziņas pieprasītas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei. Šo pakalpojumu nav iespējams izmantot, ja ziņas no Fizisko personu reģistra pieprasītas pašvaldībā vai Latvijas Republikas pārstāvniecībā ārvalstī, par ko samaksa jāveic attiecīgajās iestādēs.
  • Iestāde, kura ir atbildīga par e-pakalpojumu: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
  • Īss nosaukums: EP217
  • E-pakalpojuma veids: Sinhrons pakalpojums - lietotājs saņem izpildes rezultātu bez aiztures
  • Identifikators: URN:IVIS:100001:EP-EP217-V1-0
  • Autentifikācija:

    E-pakalpojums atbalsta šādus autentifikācijas veidus:

  • Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu Skatīt instrukciju