1.     Vispārīga informācija par e-pakalpojumu pieejama e-pakalpojumu sarakstā, uzklikšķinot uz pakalpojuma nosaukuma saites. 
2. Uzsākot e-pakalpojumu nepieciešams autentificēties izmantojot kādu no Portālā pieejamiem autentifikācijas līdzekļiem, kas attēlojas iznirstošā loga veidā atverot sadaļu “Mana darba vieta”  vai visu e-pakalpojumu sarakstā nospiežot uz saites “Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu”, kā arī izvērstajā pakalpojuma apraksta skatījumā. 
3. Lai e-pakalpojums būtu pieejams, jāiepazīstas un jāapstiprina e-pakalpojuma lietošanas noteikumi, atzīmējot „Piekrītu e-pakalpojuma lietošanas noteikumiem”. 
4. E-pakalpojuma pirmajā solī “Pieteikumu saraksts” tiek attēloti lietotāja iesniegtie e-pakalpojuma “Tirdzniecības atļauja ielu tirdzniecības organizēšanai pasākuma laikā” pieteikumi Latvija.lv. 
5. Nospiežot uz pogas “Jauns pieteikums”, tiek atvērts e-pakalpojuma otrais solis, kurā lietotājam ir nepieciešams izvēlēties pašvaldību, kurā tiks iesniegts pieteikums. Pārejot uz pieteikuma nākamajiem soļiem, pašvaldību vairs nav iespējams mainīt. Izvēloties konkrētu pašvaldību e-pakalpojuma izpildes soļi un ievaddati var atšķirties.   
6. Pieteikuma trešajā solī “Tirdzniecības organizators” norāda pieteicēja datus un apstiprina iepazīšanos ar informāciju par personas datu apstrādi. No šī soļa ir iespējams veikt pieteikuma melnraksta saglabāšanu, nospiežot pogu “Saglabāt melnrakstu”. Pēc saglabāšanas tiek atrādīts paziņojums, ka “Izmaiņas veiksmīgi saglabātas”. Tad nospiežot pogu “Pārtraukt” un apstiprinot darbību modālajā logā, lietotājs tiek pārvirzīts uz e-pakalpojuma pirmo soli, kur saglabāts melnraksts tiek atrādīts statusā “Sagatavošanā”. Melnrakstu ir iespējams dzēst, nospiežot pogu “Dzēst”, bet, lai turpinātu melnraksta aizpildīšanu un iesniegšanu, jānospiež pogu “Turpināt”. 
7. Pieteikuma ceturtajā solī “Pasākuma norises dati” aizpilda datu laukus “Pasākuma dati”, “Norises laiks” un "Pielikumā pievienojamie dokumenti". Atļautais pievienojamo datņu skaits katram veidam ir 20. Maksimālais vienas datnes izmērs ir 10 MB. Atļautie datņu formāti ir: .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .edoc, .xml, .msg, .jpg, .jpeg, .png.  
8. Pieteikuma piektajā solī pievieno tirdzniecības dalībnieku/-us nospiežot pogu “Jauns dalībnieks”: 
   a. lai pievienotu jaunu dalībnieku sadaļā personas tips jāizvēlas “Fiziska persona ” vai “Juridiska persona”, norāda nepieciešamos datus un nospiež pogu “Meklēt”. Atlasīto dalībnieku apstiprina ar pogu “Izvēlēties”; 
   b. sadaļā “Dalībnieka dati” aizpilda citus obligātos laukus; 
   c. lai pievienotu sadaļā “Sortiments”, jāizvēlas nepieciešamo preču grupu vai apakšgrupu no lauka “Sortiments”, norāda “Produkta nosaukumu” un nospiež pogu “Pievienot”. Pēc nepieciešamības pievieno vairākas “Sortimenta” pozīcijas. 
   d. Kad dalībnieka dati ir ievadīti, nospiež pogu “Pievienot” lapas lejasdaļā, lai pievienotu dalībnieka ierakstu pasākuma Tirdzniecības dalībnieku tabulā. 
9. Lai iesniegtu pieteikumu, jānospiež poga “Iesniegt”. Pieteikums tiek iesniegts un atspoguļots e-pakalpojuma pirmajā solī “Iesniegumu saraksts” ar statusu “Iesniegts”. 
10. Atkarībā no katras pašvaldības Pieteikumiem ir vairāki statusi: 
   a. ja pieteikums ir statusā “Precizēšana”, kolonnā “Darbības” tiek atrādīta poga “Precizēt”, kas atver modālo logu. Tajā tiek atrādīts pieprasītais precizējums un lietotājs var ierakstīt komentāru un/vai pievienot datnes. Nospiežot pogu “Nosūtīt”, precizējums tiek nosūtīts pašvaldībai un pieteikuma statuss mainās uz “Precizēts”;  
   b. Ja pieteikums ir statusā “Gaida apmaksu”, tad kolonnā “Summa (EUR)” tiek atrādīta summa, ko lietotājam jāsamaksā nospiežot pogu ”Maksājums”; 
   c. Ja pieteikums ir statusā “Apstiprināts”, tad Dokumentu sarakstā tiks attēlota “Izsniegtas atļaujas” datne.