E-pakalpojums šobrīd nav pieejams. Lūdzu, meklēt informāciju par pakalpojumu pašvaldības mājas lapā.

Tirdzniecības atļauja ielu tirdzniecības organizēšanai pasākuma laikā

 • Nosaukums: Tirdzniecības atļauja ielu tirdzniecības organizēšanai pasākuma laikā
 • Īss apraksts: Atļaujas izsniegšana juridiskai vai fiziskai personai, kura reģistrējusi saimniecisko darbību, vai publiskai personai, kura organizē ielu tirdzniecību pašvaldības iekārtotās vai ar pašvaldību saskaņotās publiskās vietās, tai skaitā tirdzniecība no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta.
 • Iestāde, kura ir atbildīga par e-pakalpojumu: Rīgas pilsētas dome
 • Īss nosaukums: EP216
 • E-pakalpojuma veids: Asinhrons pakalpojums - lietotājs uzsāk procesu, bet rezultātu saņem ar laika aizturi (pakalpojuma aprakstā noteiktajā laikā)
 • Pieturpunkti:
  1. Pašvaldību saraksta izgūšana
  2. Lietotāja profila datu izgūšana
  3. E-pakalpojuma uzsākšana
  4. Palīgdatu izgūšana
  5. Iepriekš iesniegto vai uzsākto e-pakalpojuma pieteikumu saraksta izgūšana
  6. Darbības ar datnēm
  7. E-pakalpojuma pieteikuma saglabāšana un iesniegšana pašvaldībā
  8. Clarify
  9. E-pakalpojuma melnraksta izveide un ar to saistītās darbības
  10. Darbības ar maksājumiem
  11. E-pakalpojuma pieteikuma formas konfigurācija, lai uzsāktu e-pakalpojumu
 • Identifikators: URN:IVIS:100001:EP-EP216-V1-0
 • Autentifikācija:

  E-pakalpojums atbalsta šādus autentifikācijas veidus:

 • Lietošanas noteikumi: noteikumiem
 • Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu Skatīt instrukciju