Šobrīd tehnisku iemeslu dēļ e-pakalpojums nav pieejams juridiskām personām.

Juridiskas personas Rīgas valstspilsētas pašvaldības ietvaros pieteikumu iespējams iesniegt www.eriga.lv

Tirdzniecības atļauja ielu tirdzniecības organizēšanai pasākuma laikā

 • Nosaukums: Tirdzniecības atļauja ielu tirdzniecības organizēšanai pasākuma laikā
 • Īss apraksts: Atļaujas izsniegšana juridiskai vai fiziskai personai, kura reģistrējusi saimniecisko darbību, vai publiskai personai, kura organizē ielu tirdzniecību pašvaldības iekārtotās vai ar pašvaldību saskaņotās publiskās vietās, tai skaitā tirdzniecība no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta.
 • Iestāde, kura ir atbildīga par e-pakalpojumu: Rīgas pilsētas dome
 • Īss nosaukums: EP216
 • E-pakalpojuma veids: Asinhrons pakalpojums - lietotājs uzsāk procesu, bet rezultātu saņem ar laika aizturi (pakalpojuma aprakstā noteiktajā laikā)
 • Identifikators: URN:IVIS:100001:EP-EP216-V1-0
 • Autentifikācija:

  E-pakalpojums atbalsta šādus autentifikācijas veidus:

 • Lietošanas noteikumi: noteikumiem
 • Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu Skatīt instrukciju