E-pakalpojums pieejams Rīgas valstspilsētas pašvaldībā tikai fiziskām personām. Juridiskām personām Rīgas valstspilsētas pašvaldības ietvaros pieteikumu iespējams iesniegt, izmantojot e-pakalpojumu www.eriga.lv.

 

Informējam, ka e-pakalpojums tiks attēlots portāla Latvija.lv jaunajā dizainā.

Lūdzu autentificējieties, lai uzsāktu e-pakalpojuma izpildi.