Informējam, ka e-pakalpojums tiks attēlots portāla Latvija.lv jaunajā dizainā.

Tirdzniecības atļauja pašvaldības noteiktajās pastāvīgajās ielu tirdzniecības vietās

 • Nosaukums: Tirdzniecības atļauja pašvaldības noteiktajās pastāvīgajās ielu tirdzniecības vietās
 • Īss apraksts: Atļaujas izsniegšana preču pārdošanai pašvaldības iekārtotās vai ar pašvaldību saskaņotās publiskās vietās, tai skaitā tirdzniecība no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta.
 • Iestāde, kura ir atbildīga par e-pakalpojumu: Rīgas valstspilsētas pašvaldība
 • Īss nosaukums: EP215
 • E-pakalpojuma veids: Asinhrons pakalpojums - lietotājs uzsāk procesu, bet rezultātu saņem ar laika aizturi (pakalpojuma aprakstā noteiktajā laikā)
 • Identifikators: URN:IVIS:100001:EP-EP215-V1-0
 • Autentifikācija:

  E-pakalpojums atbalsta šādus autentifikācijas veidus:

 • Lietošanas noteikumi: noteikumiem
 • Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu Skatīt instrukciju