Informējam, ka e-pakalpojums tiks attēlots portāla Latvija.lv jaunajā dizainā.

 

Bērna reģistrācija pirmsskolu iestāžu rindā

 • Nosaukums: Bērna reģistrācija pirmsskolu iestāžu rindā
 • Īss apraksts: Pakalpojums nodrošina iespēju vecākiem reģistrēt savus vai aizgādībā esošus pirmsskolas vecuma bērnus pašvaldības izglītības iestāžu, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas, rindās.
 • Iestāde, kura ir atbildīga par e-pakalpojumu: Rīgas valstspilsētas pašvaldība
 • Īss nosaukums: EP214
 • E-pakalpojuma veids: Asinhrons pakalpojums - lietotājs uzsāk procesu, bet rezultātu saņem ar laika aizturi (pakalpojuma aprakstā noteiktajā laikā)
 • Identifikators: URN:IVIS:100001:EP-EP214-V1-0
 • Autentifikācija:

  E-pakalpojums atbalsta šādus autentifikācijas veidus:

 • Lietošanas noteikumi: noteikumiem
 • Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu Skatīt instrukciju