E-pakalpojums šobrīd nav pieejams. Lūdzu, meklēt informāciju par pakalpojumu pašvaldības mājas lapā.

Bērna reģistrācija pirmsskolu iestāžu rindā

 • Nosaukums: Bērna reģistrācija pirmsskolu iestāžu rindā
 • Īss apraksts: Pakalpojums nodrošina iespēju vecākiem reģistrēt savus vai aizgādībā esošus pirmsskolas vecuma bērnus pašvaldības izglītības iestāžu, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas, rindās.
 • Iestāde, kura ir atbildīga par e-pakalpojumu: Rīgas pilsētas dome
 • Īss nosaukums: EP214
 • E-pakalpojuma veids: Asinhrons pakalpojums - lietotājs uzsāk procesu, bet rezultātu saņem ar laika aizturi (pakalpojuma aprakstā noteiktajā laikā)
 • Pieturpunkti:
  1. E-pakalpojuma uzsākšana
  2. Pašvaldību saraksta izgūšana
  3. Lietotāja profila datu izgūšana
  4. E-pakalpojuma pieteikuma formas konfigurācija, lai uzsāktu e-pakalpojumu
  5. Palīgdatu izgūšana
  6. Iepriekš iesniegto vai uzsākto e-pakalpojuma pieteikumu saraksta izgūšana
  7. Darbība ar datnēm
  8. E-pakalpojuma pieteikuma saglabāšana un iesniegšana pašvaldībā
  9. E-pakalpojuma pieteikuma precizēšana
  10. E-pakalpojuma melnraksta izveide un ar to saistītās darbības
 • Identifikators: URN:IVIS:100001:EP-EP214-V1-0
 • Autentifikācija:

  E-pakalpojums atbalsta šādus autentifikācijas veidus:

 • Lietošanas noteikumi: noteikumiem
 • Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu Skatīt instrukciju