Pašvaldības nodevas par suņa turēšanu nomaksa

 • Nosaukums: Pašvaldības nodevas par suņa turēšanu nomaksa
 • Īss apraksts: Pašvaldības nodevas samaksa par suņa turēšanu. Suņa turēšanas nodeva jāmaksā ik gadu visa suņa mūža garumā
 • Iestāde, kura ir atbildīga par e-pakalpojumu: Rīgas pilsētas dome
 • Īss nosaukums: EP213
 • E-pakalpojuma veids: Asinhrons pakalpojums - lietotājs uzsāk procesu, bet rezultātu saņem ar laika aizturi (pakalpojuma aprakstā noteiktajā laikā)
 • Identifikators: URN:IVIS:100001:EP-EP213-V1-0
 • Autentifikācija:

  E-pakalpojums atbalsta šādus autentifikācijas veidus:

 • Lietošanas noteikumi: noteikumiem
 • Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu Skatīt instrukciju