Informējam, ka e-pakalpojums tiks attēlots portāla Latvija.lv jaunajā dizainā.

Mani izmantotie atvieglojumi

 • Nosaukums: Mani izmantotie atvieglojumi
 • Īss apraksts: Atvieglojumu saņēmējam ir iespēja aplūkot un saņemt informāciju par visiem personas izmantotajiem atvieglojumiem (saņemt informāciju par veiksmīgo vai neveiksmīgo atvieglojumu pakalpojumu saņemšanas darījumu vēsturi – pakalpojuma saņemšanas laiks, identifikācijas līdzeklis, veids, vieta, atvieglojuma summa, tirgotājs, kas sniedza attiecīgo atvieglojuma pakalpojumu un vaicājuma statuss – izpildīts vai noraidīts). Pakalpojuma ietvaros persona var pārliecināties, vai atvieglojuma pakalpojumu sniedzējs ir korekti uzskaitījis viņam sniegtos pakalpojumus un preces. Iespēja saņemt informāciju par saviem izmantotajiem atvieglojumiem varēs redzēt tikai tie sistēmas lietotāji, kurus pakalpojuma turētājs ir reģistrējis Atvieglojumu vienotajā informācijas sistēmā. Pārējie atvieglojumu saņēmēji varēs sev pieejamos atvieglojumus apskatīt un pieprasīt tā, kā to noteicis pakalpojuma turētājs.
 • Iestāde, kura ir atbildīga par e-pakalpojumu: LR VIDES AIZSARDZĪB­AS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA
 • Īss nosaukums: EP210
 • E-pakalpojuma veids: Sinhrons pakalpojums - lietotājs saņem izpildes rezultātu bez aiztures
 • Identifikators: URN:IVIS:100001:EP-EP210-V1-0
 • Autentifikācija:

  E-pakalpojums atbalsta šādus autentifikācijas veidus:

 • Lietošanas noteikumi: noteikumiem
 • Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu Skatīt instrukciju