1. Lai e-pakalpojums būtu pieejams, nepieciešams autentificēties kā juridiskai personai ar droša elektroniskā paraksta viedkarti vai internetbankas autentifikācijas līdzekļiem, uzklikšķinot uz attiecīgās ikonas portāla labās puses panelī. Informācija par autentificēšanos pieejama portāla labās puses panelī, uzklikšķinot uz simbola "?".
 
2. Vispārīga informācija par e-pakalpojumu pieejama, e-pakalpojumu sarakstā uzklikšķinot uz pakalpojuma nosaukuma saites.
 
3. Pēc autentificēšanās lietotājs var uzsākt e-pakalpojumu, uzklikšķinot uz saites " Darba devēja E-iesniegums sociāli apdrošināmās personas statusa saglabāšanai Latvijā, parasti strādājot divās vai vairākās ES/EEZ valstīs vai Šveicē (A1 sertifikāta saņemšanai)".

5. Lai uzsāktu e-pakalpojumu, ir jāiepazīstas ar e-pakalpojuma lietošanas nosacījumiem un tie jāapstiprina, atzīmējot rūtiņu „Iepazinos ar norādīto informāciju”, un uzklikšķinot uz spiedpogas „Tālāk”.

6. Jāievada Iestādes kontaktinformācija un jāatzīmē rūtiņa par informētību:
 „Esmu informēts, ka
-paziņojums par iesnieguma saņemšanu VSAA un par A1 sertifikāta sagatavošanu tiks nosūtīts pa E-pastu. 
-A1 sertifikāts tiks nosūtīts uz oficiālo elektronisko adresi, ja tā būs aktivizēt, vai www.latvija.lv”,  Kad ievade pabeigta, uzklikšķina uz spiedpogas „Tālāk”.

7. Uzsāktais pakalpojums tiek reģistrēts sadaļā "E-pakalpojumi" ar portāla piešķirtu unikālu e-pakalpojuma identifikācijas numuru.
 
8. Tiek atvērta iesnieguma datu personas datu ievadforma, kurā automatizēti aizpildās informācija par personu, kas ir VSAA rīcībā. Iesniedzējs aizpilda iztrūkstošos datus un/vai labo jau aizpildītos atbilstoši norādēm ekrānformā.
Var atzīmēt rūtiņu “Izmantot informāciju, kas bija iesniegta par iepriekšējo darbinieku”
Kad ievade pabeigta, uzklikšķina uz spiedpogas „Turpināt”.

9. Tiek atvērta iesnieguma datu par uzturēšanos un darbu citās ES/EEZ valstīs un Šveicē ievadforma, kurā jau aizpildīti dati , ja iepriekšējā solī tika atzīmēta rūtiņa “Izmantot informāciju, kas bija iesniegta par iepriekšējo darbinieku”. Iesniedzējs aizpilda iztrūkstošos datus un/vai labo jau aizpildītos atbilstoši norādēm ekrānformā.
Iesniedzējs atzīmē visas apliecinājumu rūtiņas.
Kad ievade pabeigta, uzklikšķina uz spiedpogas „Turpināt”.

10. Tiek parādīta Ekrānforma “Iesnieguma apskate” 
Lai pārietu pie pakalpojuma nākamā soļa ir jānospiež poga „Nosūtīt Iesniegumu”.
Iesniedzējam ir iespējas arī labot ievadītos datus vai pārtraukt iesnieguma iesniegšanu.

11. Pēc iesnieguma nosūtīšanas iesniedzējam tiek parādīts paziņojums “Jūsu iesniegums ir reģistrēts ar numuru”[#####]”. Tas aplūkojams portāla www.latvija.lv lietotāja sadaļā "Izpildītie e-pakalpojumi"
Iesniedzējam ir iespējas pārtraukt darbu vai arī pieprasīt A1 sertifikātu par vēl vienu darbinieku. Pēdējā gadījumā daļa informācijas par iepriekšējo darbinieku var tikt izmantota nākamā darbinieka iesnieguma aizpildei.