Darba devēja E-iesniegums sociāli apdrošināmās personas statusa saglabāšanai Latvijā, parasti strādājot divās vai vairākās ES/EEZ valstīs vai Šveicē (A1 sertifikāta saņemšanai)

  • Nosaukums: Darba devēja E-iesniegums sociāli apdrošināmās personas statusa saglabāšanai Latvijā, parasti strādājot divās vai vairākās ES/EEZ valstīs vai Šveicē (A1 sertifikāta saņemšanai)
  • Īss apraksts: Pakalpojums nodrošina iespēju juridiskām personām bez Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) klātienes apmeklējuma pieprasīt piedāvāto VSAA pakalpojumu un saņemt informāciju par pieņemtajiem lēmumiem. Izpildot e-pakalpojumu, nav jāveic apmaksa.
  • Iestāde, kura ir atbildīga par e-pakalpojumu: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
  • Īss nosaukums: EP209
  • E-pakalpojuma veids: Sinhrons pakalpojums - lietotājs saņem izpildes rezultātu bez aiztures
  • Identifikators: URN:IVIS:100001:EP-EP209-V1-0
  • Autentifikācija:

    E-pakalpojums atbalsta šādus autentifikācijas veidus:

  • Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu Skatīt instrukciju