Personas statusa noskaidrošana Fizisko personu reģistrā

  • Nosaukums: Personas statusa noskaidrošana Fizisko personu reģistrā
  • Īss apraksts: Pakalpojums nodrošina iespēju personai pieprasīt un bezmaksas saņemt ziņas par savu, sava nepilngadīgā bērna vai aizbildnībā vai aizgādnībā esošas personas vienu vai vairākiem personas statusiem. Pakalpojuma rezultātā tiek sagatavots apliecinājums (PDF datne), papildus apliecinājumam var tikt sagatavots arī QR koda attēls, kuru nolasot iespējams apskatīt apliecinājumā iekļautās ziņas.
  • Iestāde, kura ir atbildīga par e-pakalpojumu: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
  • Īss nosaukums: EP206
  • E-pakalpojuma veids: Asinhrons pakalpojums - lietotājs uzsāk procesu, bet rezultātu saņem ar laika aizturi (pakalpojuma aprakstā noteiktajā laikā)
  • Identifikators: URN:IVIS:100001:EP-EP206-V1-0
  • Autentifikācija:

    E-pakalpojums atbalsta šādus autentifikācijas veidus:

  • Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu Skatīt instrukciju