1. E-pakalpojuma (turpmāk – Pakalpojums) lietošanas instrukcija nosaka kārtību, kādā portāla https://latvija.gov.lv lietotājs (turpmāk – lietotājs) lieto Pakalpojumu.
  2. Lai izmantotu šo Pakalpojumu, portāla lietotājam nepieciešams autentificēties, izmantojot kādu no portālā pieejamiem autentifikācijas līdzekļiem. Detalizēta informācija par autentificēšanos pieejama portāla augšējās izvēlnes sadaļā „Palīdzība”.
  3. Pēc autentificēšanās lietotājs uzsāk Pakalpojumu, aktivizējot pogu "Uzsākt e-pakalpojumu".
  4. Uzsākot Pakalpojumu, ir jāiepazīstas ar Pakalpojuma lietošanas nosacījumiem un tie jāapstiprina, atzīmējot rūtiņu „Iepazinos ar norādīto informāciju”, un aktivizējot pogu „Tālāk”.
  5. Tiek atvērta ekrānforma „Aizsargāta lietotāja dati”, kurā lietotājam ir pieejama aktuālā informācija par lietotāja datiem: lietotāja statusu ( piešķirts/ nav piešķirts), kategoriju un informāciju par piešķirto atbalstu, kā arī vēsturiskie dati.
  6. Gadījumos, kad lietotājam ir piešķirts Aizsargātā lietotāja statuss, ir iespējams veikt nepieciešamās izmaiņas lietotāja ar elektroenerģijas tirgotāju noslēgtā līguma datos, kā arī atteikties no aizsargātā lietotāja elektroenerģijas tirdzniecības pakalpojuma saņemšanas, aktivizējot pogu „Labot”.
  7. Aktivizējot pogu „Beigt”, lietotājs atgriežas e-pakalpojumu katalogā.
  8. Pēc Pakalpojuma pabeigšanas informācija par pakalpojuma uzsākšanas un pabeigšanas laiku būs pieejama portāla daļas „Mana darba vieta” sadaļā „E-pakalpojumi” ar sistēmas piešķirtu e-pakalpojuma identifikācijas numuru.
  9. Par neprecizitātēm un nepilnībām iespējams ziņot, aizpildot kļūdu pieteikuma formu, kas pieejama, pakalpojuma rezultāta formas apakšējā daļā nospiežot uz hipersaites „Lai piereģistrētu kļūdu vai nepilnību, nospiediet šeit”. Informācija par pieteikuma virzību tiks sūtīta uz Jūsu norādīto e-pasta adresi.