1. Vispārīga informācija par e-pakalpojumu pieejama, e-pakalpojumu sarakstā uzklikšķinot uz pakalpojuma nosaukuma saites.  Pēc iepazīšanās ar pakalpojuma procesa aprakstu uzklikšķina uz pakalpojuma nosaukuma pie simbola "e".
2. Lai e-pakalpojums būtu pieejams, ir nepieciešams autentificēties ar internetbankas autentifikācijas līdzekli, eID vai droša elektroniskā paraksta viedkarti, izvēlēties attiecīgo ikonu e-pakalpojuma kartītē un uzklikšķināt uz pogas "Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu".
3. Pēc autentificēšanās lietotājs var uzsākt e-pakalpojumu, atzīmējot iepazīšanos ar e-pakalpojuma izpildes formas informāciju un uzklikšķinot uz pogas "Tālāk".
4. E-pakalpojuma tālākai izmantošanai uzklikšķina uz pogas "Turpināt". Lietotājs datu ievadformā ievada sistēmas prasītos datus. Neskaidrību gadījumā lietotājs var iepazīties ar skaidrojošo informāciju pie katra datu ievades vai izvēlnes lauka, nospiežot uz simbola "?". Lietotājs datu ievadi beidz, uzklikšķinot uz pogas "Apstiprināt reģistrāciju". E-pakalpojums noslēdzas ar rēķina izveidi, kuru lietotājam ir iespējams apmaksāt tiešsaistē vai vēlāk (saglabājot pdf formātā izveidoto rēķinu). 
5. Pēc lietotāja datu ievades un maksājumu sasaistes mājas (istabas) dzīvnieka īpašniekam kļūst aktīvi arī pārējie e-pakalpojumi, kuri saistīti ar mājdzīvnieku reģistru.
6. Uzsāktais pakalpojums tiek reģistrēts „Mana darba vieta” sadaļā "E-pakalpojumi" ar portāla piešķirtu unikālu e-pakalpojuma identifikācijas numuru.