1. Šis e-pakalpojums pieejams visiem Portāla www.latvija.lv lietotājiem.

2. Vispārīga informācija par e-pakalpojumu pieejama, uzklikšķinot uz saites „Statistika par pieteikumiem pamatstudiju programmās”.

3. Lai saņemtu e-pakalpojumu „Statistika par pieteikumiem pamatstudiju programmās ”, jāuzklikšķina uz saites „Uzsākt e-pakalpojumu”.

4. Tiek atvērta statistikas datu attēlošanas forma, kurā pieejama informācija par augstskolās reģistrēto pieteikumu skaitu un programmām.