Statistika par pieteikumiem pamatstudiju programmās

  • Nosaukums: Statistika par pieteikumiem pamatstudiju programmās
  • Īss apraksts: Portāla www.latvija.lv lietotājam – fiziskai personai, izmantojot e-pakalpojumu, ir iespēja iepazīties ar vienotās pieteikšanās uz pamatstudiju programmām pieteikumu statistiku. Statistiskie dati attēlo apstiprināto pieteikumu skaitu katrai uzņemšanas programmai 12 Latvijas augstskolās. Statistiskie dati tiek aktualizēti ik pēc stundas. Izpildot e-pakalpojumu, nav jāveic apmaksa.
  • Iestāde, kura ir atbildīga par e-pakalpojumu: Rīgas Tehniskā universitāte
  • Īss nosaukums: EP190
  • E-pakalpojuma veids: Sinhrons pakalpojums - lietotājs saņem izpildes rezultātu bez aiztures
  • Identifikators: URN:IVIS:100001:EP-EP190-V1-0
  • Autentifikācija:

    E-pakalpojums ir pieejams visiem lietotājiem (gan anonīmajiem, gan autentificētajiem).

  • Uzsākt e-pakalpojumu Skatīt instrukciju