Statistika par pieteikumiem pamatstudiju programmās

 • Nosaukums: Statistika par pieteikumiem pamatstudiju programmās
 • Īss apraksts: Portāla www.latvija.lv lietotājam – fiziskai personai, izmantojot e-pakalpojumu, ir iespēja iepazīties ar vienotās pieteikšanās uz pamatstudiju programmām pieteikumu statistiku. Statistiskie dati attēlo apstiprināto pieteikumu skaitu katrai uzņemšanas programmai 12 Latvijas augstskolās. Statistiskie dati tiek aktualizēti ik pēc stundas. Izpildot e-pakalpojumu, nav jāveic apmaksa.
 • Iestāde, kura ir atbildīga par e-pakalpojumu: Rīgas Tehniskā universitāte
 • Īss nosaukums: EP190
 • E-pakalpojuma veids: Sinhrons pakalpojums - lietotājs saņem izpildes rezultātu bez aiztures
 • Pieturpunkti:
 • Identifikators: URN:IVIS:100001:EP-EP190-V1-0
 • Autentifikācija:

  E-pakalpojums ir pieejams visiem lietotājiem (gan anonīmajiem, gan autentificētajiem).

 • Uzsākt e-pakalpojumu Skatīt instrukciju