1. E-pakalpojuma „Nolēmumi par mani prokuratūrā" (turpmāk – e-pakalpojums) lietošanas instrukcija nosaka kārtību, kādā portāla www.latvija.lv lietotājs (fiziska persona) lieto e-pakalpojumu.
  2. E-pakalpojuma izpildei nepieciešams autentificēties ar internetbankas autentifikāciju, droša elektroniskā paraksta viedkarti vai elektroniskās identifikācijas karti (eID), uzklikšķinot uz attiecīgās ikonas, kas attēlojas iznirstošā loga veidā atverot sadaļu „Mana darba vieta” vai visu e-pakalpojumu sarakstā nospiežot uz saites „Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu”, kā arī izvērstajā e-pakalpojuma apraksta skatījumā.
  3. Vispārīga informācija par e-pakalpojumu pieejama, e-pakalpojumu sarakstā uzklikšķinot uz pakalpojuma nosaukuma saites.
  4. Lai uzsāktu e-pakalpojumu, ir jāiepazīstas ar e-pakalpojuma lietošanas nosacījumiem un tie jāapstiprina, atzīmējot rūtiņu „Iepazinos ar norādīto informāciju”, un jāuzklikšķina uz spiedpogas „Tālāk”.
  5. Pakalpojuma 1. solī „Tālāk" ir jānorāda laika periods, par kuru nepieciešams attēlot nolēmumus, un jānospiež spiedpoga „Tālāk”.
  6. Uzklikšķinot uz spiedpogas „Tālāk”, tiek izvadīts 2. solis "Nolēmumi" - tiek attēlots nolēmumu atlases nosacījumu laika periods un atlasīto nolēmumu saraksts, kurā izvēlēto nolēmumu var apskatīt vai lejupielādēt
  7. Lai apskatītos vai lejupielādētu nolēmuma datni, nepieciešams nolēmumu sarakstā pie attiecīgā nolēmuma nospiest tīmekļa norādi "Lejupielāde". Lietotājam tīmekļa pārlūks piedāvā lejupielādēt vai atvērt izvēlēto dokumentu (vai uzsāk šo procesu automātiski, ja tādi ir Jūsu tīmekļa pārlūka iestatījumi)
  8. Pēc datnes atvēršanas, lejupielādes Prokuratūras informācijas sistēma reģistrē automātiski pazīmi, ka dokumenta adresāts (e-pakalpojuma lietotājs) ir iepazinies ar izvēlēto nolēmumu.
  9. Uzklikšķinot uz spiedpogas „Beigt”, lietotājam tiek nodrošina pāreju uz portāla latvija.lv pieejamo e-pakalpojumu sarakstu.