Pilnvarojums veikt darbības elektroniskā vidē juridiskas personas vārdā