Pilnvarojums veikt darbības elektroniskā vidē juridiskas personas vārdā.

  • Nosaukums: Pilnvarojums veikt darbības elektroniskā vidē juridiskas personas vārdā.
  • Īss apraksts: Pakalpojums paredzēts juridiskām personām elektroniskas pilnvaras izveidei, kas dod tiesības pilnvarotajai fiziskajai personai saņemt e-pakalpojumus vai piekļūt norādītajām informācijas sistēmām, to moduļiem. Izpildot e-pakalpojumu, nav jāveic apmaksa.
  • Iestāde, kura ir atbildīga par e-pakalpojumu: Valsts reģionālās attīstības aģentūra
  • Īss nosaukums: EP186
  • E-pakalpojuma veids: Asinhrons pakalpojums - lietotājs uzsāk procesu, bet rezultātu saņem ar laika aizturi (pakalpojuma aprakstā noteiktajā laikā)
  • Identifikators: URN:IVIS:100001:EP-EP186-V1-0
  • Autentifikācija:

    E-pakalpojums atbalsta šādus autentifikācijas veidus:

  • Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu Skatīt instrukciju