Paziņojums par darba devēja zaudējumiem sakarā ar nelaimes gadījumu darbā

  • Nosaukums: Paziņojums par darba devēja zaudējumiem sakarā ar nelaimes gadījumu darbā
  • Īss apraksts: Pakalpojums nodrošina iespēju darba devējam elektroniski nosūtīt paziņojumu par zaudējumiem sakarā ar nelaimes gadījumu darbā (atbilstoši MK 25.08.2009. noteikumu Nr.950 7. pielikumam). Izpildot e-pakalpojumu, nav jāveic apmaksa.
  • Iestāde, kura ir atbildīga par e-pakalpojumu: Valsts darba inspekcija
  • Īss nosaukums: EP183
  • E-pakalpojuma veids: Sinhrons pakalpojums - lietotājs saņem izpildes rezultātu bez aiztures
  • Identifikators: URN:IVIS:100001:EP-EP183-V1-0
  • Autentifikācija:

    E-pakalpojums atbalsta šādus autentifikācijas veidus:

  • Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu Skatīt instrukciju