Paziņojums par darba devēja zaudējumiem sakarā ar nelaimes gadījumu darbā

 • Nosaukums: Paziņojums par darba devēja zaudējumiem sakarā ar nelaimes gadījumu darbā
 • Īss apraksts: Pakalpojums nodrošina iespēju darba devējam elektroniski nosūtīt paziņojumu par zaudējumiem sakarā ar nelaimes gadījumu darbā (atbilstoši MK 25.08.2009. noteikumu Nr.950 7. pielikumam). Izpildot e-pakalpojumu, nav jāveic apmaksa.
 • Iestāde, kura ir atbildīga par e-pakalpojumu: Valsts darba inspekcija
 • Īss nosaukums: EP183
 • E-pakalpojuma veids: Sinhrons pakalpojums - lietotājs saņem izpildes rezultātu bez aiztures
 • Pieturpunkti:
  1. Valsts darbainspekcijai nosūtīts pieteikums ziņojuma reģistrācijai.
  2. Jūsu ziņojums ir piereģistrēts Valsts darbaInspekcijā.
 • Identifikators: URN:IVIS:100001:EP-EP183-V1-0
 • Autentifikācija:

  E-pakalpojums atbalsta šādus autentifikācijas veidus:

 • Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu Skatīt instrukciju