1. E-pakalpojuma "Mani dati izglītības reģistros" (turpmāk – Pakalpojums) lietošanas instrukcija (turpmāk – Instrukcija) nosaka kārtību, kādā portāla https://latvija.gov.lv lietotājs (pieteikuma iesniedzējs) lieto Pakalpojumu.

2. Lai saņemtu pakalpojumu, personai ir jāautentificējas ar portālā https://latvija.gov.lv pieejamajiem autentifikācijas līdzekļiem.

3. Vispārīga informācija par e-pakalpojumu pieejama e-pakalpojumu sarakstā, uzklikšķinot uz pakalpojuma nosaukuma.

4. Pakalpojuma izpildes secība:

4.1. Uzsākot e-pakalpojumu jāveic autentifikācija.

4.2. Pēc veiksmīgas autentifikācijas uzsākot e-pakalpojumu, tiek izsaukts Valts izglītības informācijas sistēmas (VIIS) serviss, kas atgriež informāciju par Personas statusu.

4.3. Personai ir iespēja saņemt pakalpojumu par:

  • sevi;
  • pārstāvēto personu:

-savu nepilngadīgo bērnu

-savā aizgādībā vai  aizbildniecībā esošu personu.

4.3.1. Ja prasītājs vēlas saņemt pakalpojumu par vairākiem pārstāvētajiem, tad tai jāizpilda pakalpojuma pieprasījums par katru pārstāvēto atsevišķi.

4.3.2. Ja persona izvēlas saņemt pakalpojumu par sevi, tad tai nav jānorāda papildus informācija.

4.3.3. Gadījumā, ja persona ir izvēlējusies saņemt pakalpojumu par pārstāvēto, tad obligāti jānorāda pārstāvētās personas kods.

4.4. Gadījumā, ja ziņas pieprasītas par pārstāvēto personu, tiek pārbaudīts pārstāvētā personas kods un pārstāvības veids. Ar VISS IS servisa starpniecību tiek pārbaudīts vai Iedzīvotāju reģistra datos eksistē persona ar noradīto personas kodu un pārbauda pārstāvniecības veidu.

4.5.  Ekrānformā tiek attēloti Izglītības informācijas dati par izvēlēto personu. Lietotājam tiek nodrošināta papildus iespēja lejuplādēt datus pdf formātā.

5. Lai beigtu darbu ar e-pakalpojumu, lietotājs nospiež pogu „Beigt e-pakalpojumu”.