1. E-pakalpojuma "E-iesniegums VSAA pakalpojumiem" (turpmāk – Pakalpojums) lietošanas instrukcija (turpmāk – Instrukcija) nosaka kārtību, kādā portāla www.latvija.lv lietotājs (turpmāk – lietotājs) lieto Pakalpojumu.
2. Lai izmantotu šo Pakalpojumu, portāla lietotājam nepieciešams autentificēties, izmantojot kādu no portālā pieejamiem autentifikācijas līdzekļiem. Detalizēta informācija par autentificēšanos pieejama portāla augšējās izvēlnes sadaļā „Palīdzība”.
3. Pēc autentificēšanās lietotājs uzsāk Pakalpojumu, uzklikšķinot uz saites "Uzsākt e-pakalpojumu".
4. Uzsākot Pakalpojumu, ir jāiepazīstas ar Pakalpojuma lietošanas nosacījumiem un tie jāapstiprina, atzīmējot rūtiņu „Iepazinos ar norādīto informāciju”, un jāuzklikšķina uz spiedpogas „Tālāk”.
5. Pēc Pakalpojuma uzsākšanas lietotājam ir pieejama forma „Iesnieguma veida izvēle”, kurā jāizvēlas iesnieguma veids, kuru aizpildīs (turpmāk – Iesniegums) un ir iespēja iepazīties ar izvēlētā iesnieguma aizpildīšanas nosacījumiem un pieprasāmā pakalpojuma aprakstu. Pēc tam, kad ir izvēlēts iesniegums, lai to aizpildītu, jāuzklikšķina uz spiedpogas "Turpināt".
6. Pēc izvēlētā Iesnieguma atvēršanas jāaizpilda nepieciešamā informācija. Iesnieguma lauki, kas apzīmēti ar sarkanu zvaigznīti, ir aizpildāmi obligāti.
7. Lai apskatītu Iesniegumā ievadīto informāciju, lietotājs noklikšķina uz spiedpogas „Turpināt”. Ja lietotājs vēlas aizpildīt citu Iesniegumu, tad noklikšķina uz spiedpogas „Atpakaļ”.
8. Pēc Iesnieguma pabeigšanas tiek atvērta sagatavotā Iesnieguma apskates forma, ko nepieciešamības gadījumā ir iespējams koriģēt, noklikšķinot uz spiedpogas “Labot”.
9. Ja lietotājs nevēlas turpināt Iesnieguma sagatavošanu, tad lietotājam jāuzklikšķina uz spiedpogas "Pārtraukt". To var darīt jebkurā Iesnieguma ievades posmā.
10. Lai nosūtītu Iesniegumu, lietotājs noklikšķina uz spiedpogas „Nosūtīt iesniegumu”. Pēc tam lietotājam tiek attēlots paziņojums „Jūsu iesniegums ir reģistrēts ar numuru xx/xxxxxxxx. Tas aplūkojams portāla www.latvija.lv lietotāja sadaļā "Saņemtie e-dokumenti".”.
11. Pēc Iesnieguma nosūtīšanas tiek piedāvātas izvēles iespējas tālākai rīcībai. Nospiežot spiedpogu “Uz VSAA iesniegumu sarakstu”, ir iespējams atgriezties un uzsākt Pakalpojumu atkārtoti, izvēloties nākamo Iesniegumu. Nospiežot spiedpogu “Uz sākumu”, ir iespējams atgriezties portāla www.latvija.lv e-pakalpojumu sadaļā.
12. Pēc Iesnieguma nosūtīšanas tas tiks saglabāts un būs pieejams portāla www.latvija.lv labās puses lietotāja panelī, ko varēs atvērt, noklikšķinot uz hipersaites „Saņemtie e-dokumenti”.
13. Par Pakalpojumā konstatētajām problēmām, kļūdām un nepilnībām iespējams ziņot, aizpildot kļūdas pieteikuma formu, kas pieejama Pakalpojuma formas apakšējā kreisajā stūrī, noklikšķinot uz saites „Papildus opcijas”. Informācija par pieteikuma apstrādes virzību tiks sūtīta uz lietotāja kļūdas pieteikumā norādīto e-pasta adresi.