1. Lai e-pakalpojums būtu pieejams, nepieciešams autentificēties ar elektroniskā paraksta, e-ID, vai internetbankas autentifikācijas līdzekli uzklikšķinot uz attiecīgās ikonas, kas attēlojas iznirstošā loga veidā atverot sadaļu Mana darba vieta” , vai visu e-pakalpojumu sarakstā nospiežot uz saites Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu”, kā arī izvērstajā pakalpojuma apraksta skatījumā.

2. Vispārīga informācija par e-pakalpojumu pieejama e-pakalpojumu sarakstā, uzklikšķinot uz pakalpojuma nosaukuma saites.

3. Pēc autentificēšanās lietotājs var uzsākt e-pakalpojumu, uzklikšķinot uz saites "Uzsākt e-pakalpojumu".

4. Uzsākot e-pakalpojumu, ir jāiepazīstas ar e-pakalpojuma lietošanas nosacījumiem un tie jāapstiprina, atzīmējot rūtiņu Iepazinos ar norādīto informāciju", un jāuzklikšķina uz spiedpogas Tālāk".

5. Tiek atvērta forma „Apskatīt dokumentu”, kur lodziņā jāievada tā dokumenta numurs, kuru lietotājs vēlas apmaksāt.

6. Uzklikšķinot uz spiedpogas „Apskatīt”, lietotājam tiek attēlots muitas maksājuma veids, valsts budžeta konts, aprēķinātā summa un dokumenta apmaksas statuss, vai arī attiecīgi kļūdu paziņojumi.

7. Lai uzsāktu apmaksas procesu, jāuzklikšķina uz spiedpogas „Tālāk”.

8. Veicot importa deklarāciju maksājumu apmaksu, lietotajam ir izvēle veikt visus maksājumus uzreiz, vai arī apmaksāt konkrēto maksājumu, atzīmējot to attiecīgajā rūtiņā, apmaksas procesa turpināšanai jāuzklikšķina uz spiedpogas „Tālāk”.

9. Veicot maksājumus par muitojamām starptautiskā pasta sūtījuma pavadzīmēm vai fizisko personu mutiski deklarēto preču kvītīm, lietotājam atveras forma, kur lietotājam vai nu jāatzīmē rūtiņa „Nodokļu maksātājs ir pakalpojuma lietotājs” , vai arī lodziņā jāievada faktiskā nodokļu maksātāja personas kods un jāuzklikšķina uz spiedpogas „Tālāk”.

10. Lietotājam atveras forma, kurā nepieciešams atzīmēt rūtiņu „Apliecinu, ka vēlos veikt sarakstā esošo maksājumu apmaksu izmantojot internetbanku”, un jāuzklikšķina uz spiedpogas „Tālāk”.

11. Lietotājam atveras forma, kurā var veikt apmaksu, uzklikšķinot uz spiedpogas „Apmaksāt”.

12. Lietotājam atveras portāla www.latvija.lv apmaksas sistēmas maksājuma uzdevums, uzklikšķinot uz spiedpogas „Maksāt”, tiek attēlota informācija par veikto maksājumu.

13. Uzklikšķinot uz spiedpogas „Atgriezties pie pakalpojuma sniedzēja” , lietotājs atgiežas e-pakalpojuma formā, kur lietotājam vēlreiz ir iespēja pārliecināties par maksājuma statusu.

14. Uzklikšķinot uz spiedpogas „Beigt”, lietotājs atgriežas e-pakalpojumu katalogā.