Muitas maksājumu veikšana tiešsaistes režīmā.

  • Nosaukums: Muitas maksājumu veikšana tiešsaistes režīmā.
  • Īss apraksts: Muitas administrēto maksājumu apmaksa importa deklarācijām, pasta pavadzīmēm un fizisko personu mutiski deklarēto preču kvītīm. Izpildot e-pakalpojumu, jāveic apmaksa.
  • Iestāde, kura ir atbildīga par e-pakalpojumu: Valsts ieņēmumu dienests
  • Īss nosaukums: EP167
  • E-pakalpojuma veids: Sinhrons pakalpojums - lietotājs saņem izpildes rezultātu bez aiztures
  • Identifikators: URN:IVIS:100001:EP-EP167-V1-0
  • Autentifikācija:

    E-pakalpojums atbalsta šādus autentifikācijas veidus:

  • Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu Skatīt instrukciju