Informatīva izziņa par teritorijas atļauto izmantošanu zemes vienībā

  • Nosaukums: Informatīva izziņa par teritorijas atļauto izmantošanu zemes vienībā
  • Īss apraksts: Pakalpojums nodrošina bezmaksas informatīvas izziņas (PDF datnes) saņemšanu par Jūsu izvēlēto zemes vienību, kurā ir iekļauta informācija par zemes vienību, pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem un būvēm, kas atrodas šajā zemes vienībā.
  • Iestāde, kura ir atbildīga par e-pakalpojumu: LR VIDES AIZSARDZĪB­AS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA
  • Īss nosaukums: EP163
  • E-pakalpojuma veids: Sinhrons pakalpojums - lietotājs saņem izpildes rezultātu bez aiztures
  • Identifikators: URN:IVIS:100001:EP-EP163-V1-0
  • Autentifikācija:

    E-pakalpojums atbalsta šādus autentifikācijas veidus:

  • Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu Skatīt instrukciju