Pakalpojuma saņemšana

1. Vispārīga informācija par e-pakalpojumu pieejama, uzklikšķinot uz pakalpojuma nosaukuma saites.

2. Lai e-pakalpojums būtu pieejams, nepieciešams autentificēties. Autentifikācijai var izmantot šādas iespējas:
- e - parakstu;
- internetbankas autentifikācijas līdzekļus;
- elektroniskās identifikācijas karti (e-ID);

3. Autentificēties var:
- uzklikšķinot uz attiecīgās ikonas, kas attēlojas iznirstošā loga veidā, atverot sadaļu “Mana darba vieta”;
- nospiežot uz saites “Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu” visu e-pakalpojumu sarakstā vai izvērstajā pakalpojuma apraksta skatījumā.

4. Informācija par autentificēšanos pieejama portāla www.latvija.lv labās puses panelī, uzklikšķinot uz saites „Palīdzība". Persona var pieprasīt e-pakalpojumu, uzklikšķinot uz saites "Uzsākt e-pakalpojumu".

5. Iepazīstoties ar e-pakalpojuma lietošanas ierobežojumiem un nosacījumiem, persona tos apstiprina, atzīmējot rūtiņu „Piekrītu e-pakalpojuma lietošanas nosacījumiem”, un uzklikšķina uz spiedpogas „Tālāk”.

6. Persona apmaksā e-pakalpojumu, izvēloties vienu no piedāvātajiem norēķinu veidiem.

7. Pēc e-pakalpojuma apmaksas var uzsākt tā lietošanu, izmantojot portāla www.latvija.lv sadaļā „Mana darba vieta -> Paziņojumi” saņemto kartes saiti. Uzklikšķinot uz saņemtās saites, atvērsies e-pakalpojuma logs (karte) portālā www.kadastrs.lv.
Uzmanību! Paziņojums (kartes saite) var parādīties pēc dažām minūtēm.

Pakalpojuma lietošana

1. Atverot karti, persona e-pakalpojuma ietvaros var pārlūkot plašāka apjoma pieejamos ģeotelpiskos datus.

2. Persona kartes paneļa „Slāņi” cilnē „Slāņi” var pieslēgt interesējošos kartes slāņus vai atslēgt tajā brīdī nevajadzīgos, attiecīgi pretī slāņa nosaukumam ievietojot vai noņemot rūtiņā esošo ķeksi.

3. Pakalpojuma ietvaros personai ir iespēja atvērt savu datni atbilstošā formātā kartē, kā kartēs fona datus:
a. Savas datnes atvēršanai persona kartes panelī „Rīki” uzklikšķina uz spiedpogas „Atvērt datni kartē” , tad „Atvērt datni”;
b. Atlasa datni. Pievienotā datne ir redzama kartes paneļa „Slāņi” cilnē „Slāņi”.

4. Ar kartes skata slāņu leģendas sarakstu un apzīmējumiem persona var iepazīties paneļa „Slāņi” cilnē „Leģenda”.

5. Kartē esošo datu pārlūkošanai persona var izmantot rīkus, kuri ir pieejami virs kartes pārlūka:
- [Pietuvināt] – var pietuvināt kartē interesējošo laukumu, nospiežot rīku un ar peli kartē iezīmējot to. Ar peles rullīti pietuvina un attālina kartes skatu;
- [Attālināt] – var attālināt kartes skatu, nospiežot rīku un ar peli iezīmējot laukumu. Ar peles rullīti pietuvina un attālina kartes skatu;
- [Pilnas kartes skats] - attēlojas pilnas kartes skats;
- [Iepriekšējais skats] - kartes attēlojums atgriežas iepriekšējā kartes skatā;
- [Nākamais skats] - kartes attēlojums attēlo nākamo kartes skatu;
- [Pārvietoties] – nospiežot rīku un kartes skatā noklikšķinot ar peles kreiso pogu un turot to, tiek bīdīts kartes skats;
- [Identificēt] – nospiežot rīku un kartes skatā uzklikšķinot uz objekta, vai iezīmējot laukumu, kartes panelī „Rezultāti” būs redzami identificētā objekta/-tu atribūti. Kartes slāņus, kuros veikt objektu identificēšanu (no kartē pieslēgtajiem), var mainīt, attiecīgi pieslēdzot vai atslēdzot tos izkrītošajā sarakstlodziņā;
- Mērogs - mērogs automātiski mainās, pietuvinot vai attālinot kartes skatu. Mērogu iespējams iestatīt manuāli, izvēloties vērtību no izkrītošā sarakstlodziņa.
- [Kartes apgabala palielinātājs] - iespējams palielināt kartes skata daļu;
- [Sagatavot kartes izdruku] - iespējams izveidot kartes skata izdrukas;
- [Pārvietoties uz koordinātām] – iespēja ievadīt koordinātas, lai atrastu vietu;
- [Mērīšanas rīki] – aktivizē mērīšanas rīkus kartē (līnija, laukums, punkts);
- [Ģenerēt saiti] – uzģenerē pašreizējā skata saiti, ietverot sevī kartes skata koordinātas un mērogu. Atverot saiti, atveras kartes skats atbilstošajā vietā.
- [Rādīt objektu adreses informāciju] – ar peli uzejot uz zemes vienības vai ēkas rāda kartē šī objekta adresi.

6. Ierakstot kadastra objekta (zemes vienības, zemes vienības daļas, būves) kadastra apzīmējumu vai kadastra grupas kodu kartes panelī „Meklēšana” esošajā cilnē var meklēt tos kartē.

7. Personai, izmantojot kartes panelī „Meklēšana” iespēju vai kartes rīku [Identificēt], objekti ir pieejami kartes panelī „Rezultāti”. Pie attiecīgā objekta iekavās ir norādīts atrasto objektu skaits. Ar pie objekta nosaukuma esošo pogu „+” var izvērst atlasīto objektu sarakstu.

8. Persona, atzīmējot vienu no objektiem kartes panelī „Rezultāti”, var izmantot kartes panelī „Rezultāti” pieejamos rīkus:
- [Iecentrēt] – iecentrēt objektu kartē;
- [Izgaismot] – izgaismot objektu kartē;
- [Pietuvināt] – pietuvināt objektu kartē;
- [Attālināt] – attālināt objektu kartē.
- [Parādīt teksta informāciju] – skatīt objekta kadastra teksta informāciju;
- [Parādīt pilnu teksta informāciju] – skatīt visu objektu kadastra teksta informāciju.
Rīki ir pieejami atkarībā no objekta veida.

9. Pēc pakalpojuma lietošanas uzsākšanas pakalpojums pieejams vienas stundas periodam.

10. Pēc apmaksātā laika beigām, personai ir iespēja turpināt izmantot e-pakalpojumu, veicot nākamās stundas apmaksu.

Cita informācija

1. Par jebkuru e-pakalpojumā konstatēto problēmu, kļūdu un nepilnību iespējams ziņot, rakstot uz e-pastu portals@vraa.gov.lv, vai zvanot uz tālruni +37167502757.