Valsts zemes dienesta ģeotelpisko datu pārlūkošana bez līgumsaistībām

 • Nosaukums: Valsts zemes dienesta ģeotelpisko datu pārlūkošana bez līgumsaistībām
 • Īss apraksts: Izmantojot e-pakalpojumu, Ikvienam interesentam papildus kadastrs.lv esošajiem telpiskajiem datiem, kurus ir iespējams pārlūkot bez maksas: - Kadastra informācijas sistēmas telpiskie dati (attēlotas zemes vienību un zemes vienību daļu robežas, būvju kontūras); - Valsts adrešu reģistra telpiskie dati (ēku un apbūvei paredzētu zemes vienību adreses, ielu un ceļu viduslīnijas un administratīvās robežas); - Nekustamo īpašumu vērtību zonējumu kartes (apstiprinātās vērtību zonas un laika posmā, kad tādas ir, arī prognozētās); - ortofoto karti, ir iespēja pārlūkot vairāk VZD rīcībā esošās kartes: - Kadastra informācijas sistēmas telpiskos dati pilnā apjomā; - Augstas detalizācijas topogrāfisko informāciju, kā arī papildus pieslēgt VZD rīcībā esošos citus telpiskos datus: - topogrāfiskās kartes mērogā 1:2000 (atsevišķās pilsētās); - topogrāfiskās kartes mērogā 1:10000 (lauku apvidū); - topogrāfiskās kartes mērogā 1:50000; - vietvārdu informāciju. Izpildot e-pakalpojumu, jāveic apmaksa. Pēc e-pakalpojuma lietošanas uzsākšanas, tas ir pieejams vienas stundas periodam. Pēc apmaksātā laika perioda beigām, ir iespēja turpināt izmantot e-pakalpojumu, veicot nākamās stundas apmaksu.
 • Iestāde, kura ir atbildīga par e-pakalpojumu: Valsts zemes dienests
 • Īss nosaukums: EP161
 • E-pakalpojuma veids: Sinhrons pakalpojums - lietotājs saņem izpildes rezultātu bez aiztures
 • Pieturpunkti:
 • Identifikators: URN:IVIS:100001:EP-EP161-V1-0
 • Autentifikācija:

  E-pakalpojums atbalsta šādus autentifikācijas veidus:

 • Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu Skatīt instrukciju